Lønnsoppgjøret 2015 er vedtatt

Det vises til tidligere informasjon hvor det fremgår at det ble oppnådd enighet mellom NHO – LO og NHO – YS ved årets tariffoppgjør. Oppgjøret ble vedtatt av partene den 21. april.

Publisert 27.04.15

NHO Idrett

For aktuelle medlemmer i NHO Idrett betyr dette følgende:

-        For de som er bundet av Fotball-, håndball- og ishockeyavtalen har oppgjøret ingen betydning (ingen lokale forhandlinger).

-        For de som er bundet av Standardoverenskomsten med HK, innebærer oppgjøret kr 0,- i sentralt, generelt tillegg.

-        For de som er bundet av Butikkoverenskomsten med HK, innebærer oppgjøret kr. 1,75 – i sentralt tillegg fra 1. april.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det den 12. mai, vil det bli forhandlet om nye garantilønnssatser i de to sistnevnte tariffavtalene. Det anbefales derfor at lokale forhandlinger knyttet til disse, ikke iverksettes før de nye satsene er klare.

https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/

Kontaktperson: Bjørn Tangnes
Direkte + 47 2308 8241/Mobil + 47 9156 8240
bjorn.tangnes@nho.no