NHO Forsikring

NHO Idrett lanserer en ny og veldig gunstig forsikringsordning for medlemmer: NHO Forsikring.

Publisert 26.09.14

NHO Idrett

NHO Forsikring - så enkelt

Store deler av NHO-felleskapet har gått sammen om en felles innkjøpsordning for forsikring.

Det omfattende samlede volumet og vår sterke bransjekompetanse sikrer deg forsikringsvilkår som er spesielt tilpasset din bedrift og som er svært gunstig i pris. I tillegg får du tryggheten og kompetansen det gir å ha NHO Idrett og NHO i ryggen gjennom vår kontaktperson..

Medlemmer kan gi fullmakt til NHO Forsikring ved vår kontaktperson, for å få hjelp til å flytte forsikringene. Han er også rett adressat for alle spørsmål knyttet til tilbudene NHO Forsikring gir.

Det eksisterende medlemstilbudet på forsikring gjennom Storebrand er koordinert med NHO Forsikring. Medlemmer kan ved å gi fullmakt til NHO Forsikring få hjelp til å flytte forsikringene. (NB: Storebrands tilbud på pensjon består.)

Vi anbefaler våre medlemmer å  benytte seg av det nye forsikringstilbudet!

NHO Idretts kontaktperson er:
Jan-Richard Lislerud 
Tlf: 23 08 85 34.
Mobiltlf: 915 35 513
Epost idrett@nhoforsikring.no,

Les mer på NHOs nettside