Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Fra 1. juli 2016 er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Dersom klubb/forbund eller tilsvarende frem til nå, har hatt en intern aldersgrense på 67 år og ønsker å gå over til 70 år, må dette innføres formelt.

Fra 1. juli er lavest tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Fotograf: Yuri Arcurs

Fra 1. juli er lavest tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Fotograf: Yuri Arcurs

Publisert 03.06.16

NHO Idrett

Dette gjøres ved drøftelse med evt. tillitsvalgte. Om ikke slike finnes, innføres endringen etter muntlig eller skriftlig informasjon til alle ansatte.

Les mer: Ny aldersgrense på 70 år må innføres innen 1. juli - ellers blir grensen 72 år.

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241