Økonomisk støtte ved kompetanse- tiltak/kurs i 2016.

Styret i NHO Idrett har som i 2014 og 15, vedtatt å benytte tilgjengelige opplysnings- og utviklingsmidler til kompetansetiltak ved å støtte kursdeltakelse for medlemmene også i 2016. Betingelsen er at støtten benyttes ved deltakelse i kurs/kompetanseutvikling gjennom NHO/NHO Idrett og Næringslivets Skole.

Publisert 16.02.16

NHO Idrett

Støtte til kursaktiviteter gis etter følgende retningslinjer:

  • Deltakeravgiften dekkes for medlemmer med tariffavtale, som deltar med representanter i ordinære kompetansegivende aktiviteter i      NHO fellesskapet NHO Idrett eller      http://www.naeringslivetsskole.no/.  Dette begrenses til deltakelse i én aktivitet per. person, per. kalenderår.
  • Deltakere som representerer klubber/forbund tilsvarende som ikke er medlemmer eller som ikke er bundet av tariffavtale (betaler      ikke til OU-fondet), må betale deltakeravgift. Det kan gjøres unntak i  klare vervesammenheng og i andre spesielle tilfeller etter søknad.
  • Nødvendige reise- og oppholdskostnader ut over kr. 2000,- ved deltakelse i kompetansegivende aktiviteter i regi av NHO      felleskapet, kan etter søknad, dekkes av NHO Idrett. Dette begrenses til deltakelse i én aktivitet i kalenderåret per. person.
  • Dekning/subsidiering av deltakelse i spesielt omfattende og kostbare aktiviteter (verneombud, Female Future, lederkurs m.v.) vurderes etter søknad.

Søknader (ikke eget skjema) om dekning av medarbeideres deltakelse i kompetansetiltak sendes bjorn.tangnes@nho.no