Styret

Styret etter 16. juni 2016.

Publisert 21.08.14

NHO Idrett

 

Cathrine Korslund, styreleder Norges Bedriftidrettsforbund
Lars Joramo, 
nestleder
Stjernen Hockey Elite
Hege Frøyna Oppegård IL
Hilde Myklebust Norges idrettsforbund 
Marianne Fismen Norges Skiforbund
Espen Auberg Norges Fotballforbund
Kristoffer Halmøy Norges Judoforbund
Jan Roger Thorsen IL Runar