Våre medlemsfordeler

Bistår medlemmene i alle utfordringer arbeidsgiverrollen innebærer.

Publisert 10.10.16

NHO Idrett

NHO Idrett er en arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon for klubber, kretser, forbund og andre som legger til rette for idrettsaktiviteter. NHO Idrett har over 100 medlemmer og er en del av NHO-fellesskapet, som er den største interesseorganisasjonen for privat næring i Norge. Dette gir slagkraft og forhandlingskraft. I tillegg tilbyr NHOs 15 fylkeskontorer rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse.

Les mer om NHO Idretts medlemsfordeler her

Juridisk service og bistand

NHO Idrett og NHOs advokater svarer på alle spørsmål knyttet til arbeidsgiverrollen. Servicen er inkludert i medlemskontingenten. Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon eller arbeidsmiljø? Kontakt våre advokater og rådgivere, og du får bistand. NHOs advokater er spesialister i arbeidsrett og kan også føre en eventuell arbeidsrettssak for virksomheten din, mot en symbolsk kostnad.

Har du behov for forretningsjuridiske tjenester, har du som medlem, tilgang på gode betingelser hosEurojuris Norge, som har kontorer i 15 norske byer. Tilbudet er på én time gratis førstekonsultasjon, og 15 prosent rabatt på timepris. 
www.eurojuris.no 

Arbinn.nho.no 

Arbinn finner du veiledninger og huskelister på relevante arbeidsrettslige temaer om oppsigelser, ansettelser, ferier, HMS, risikostyring, personvern og videre.  Arbinn er tilpasset det enkelte medlem. Daglig leder hos medlemmet og den/de han/hun gir adgang, kan gå inn der. Du kan også søke råd og få svar på vår chat-tjeneste.

Rådgivning og opplæring i HMS

NHO Idrett og NHO bidrar med veiledning i alle typer HMS - spørsmål. Vi holder kurs for ledere og verneombud, spesielt tilpasset idretten. Dette etter innspill/ønsker/behov i din klubb/ditt forbund. 

Part i tarifforhandlingene

Gjennom medlemskap i NHO Idrett har du mulighet til å påvirke rammebetingelsene for din klubb/ditt forbund gjennom tarifforhandlingene annethvert år. NHO Idrett bistår også i forbindelse med lokale forhandlinger og tvister hos medlemmene. 

NHO Pensjon - nyhet i 2016

NHO har gjennom forhandlinger og i sterk konkurranse, utviklet samarbeidet med Storebrand til et nytt og mer komplett tilbud om tjenestepensjon. Den nye avtalen med Storebrand karakteriseres som et knalltilbud til medlemmene. NHO Pensjon ble gjort gjeldende fra 2. mai. 
Les mer og bli kontaktet om NHO Pensjon

NHO Forsikring - nyhet i 2014

I oktober 2014 lanserte NHO/NHO Idrett en ny og veldig gunstig forsirkingsordning som gir medlemmene fordelaktige rådgivning og betingelser. Bedriftsidrettsforbundet gikk i 2015 inn i dette, og oppnådde en årlig besparelse på kr. 150.000.-. Skiforbundet har oppnådd tilsvarende besparelser.Les mer og bli kontaktet om NHO Forsikring

Møteplasser, konferanser og kurs

Som medlem blir det i NHO og NHO Idrett, invitert til kurs og konferanser både sentralt og ute i fylkene. Fortløpende og ved registrerte behov, arrangerer vi kursaktiviteter innenfor arbeidsgiverrollen. Egne kurs benevnt "Klubben som arbeidsgiver og HMS kurs for idretten", er spesielt utviklet og tilbys medlemmene. I 2016 dekker NHO Idrett kursavgifter i meget utstrakt grad, for medlemmer som deltar i kurs/kompetanseutvikling i regi av NHO-fellesskapet.
Næringslivets skole 

Utviklingstiltak og økonomisk støtte

NHO Idrett disponerer midler til utviklingsprosjekter som etter søknad, kommer medlemmene til nytte. I 2016 er dette begrenset til utviklingstiltak som hver for seg, kommer mange medlemmer til gode. Ellers vises det til punktet over om møteplasser, konferanser og kurs hva angår deltakelse i kompetanseaktiviteter for enkeltpersoner.

Løpende bistand

De aller fleste utfordringene løses ved gode telefonsamtaler, e-postutvekslinger, utarbeidede maler og veiledninger, samt besøk hos klubbene/organisasjonene.

Troverdighet/seriøsitet

NHO har høy troverdighet i møte med politikere og forvaltning. Et medlemskap i NHO Idrett bidrar til et godt omdømme og kan benyttes i profileringssammenheng.

Medlemskap/kostnader

Medlemskapet i 2016 koster totalt 2 promille, (derav 1 promille til NHO) av utbetalt lønn i 2015. Ved innmelding første halvår, betales halv kontingent for 2016. For de med tariffavtale kommer et tillegg på 0,45 promille. Ved å benytte denne lenken, finner du fremgangsmåten ved innmelding og beregning av kontingenter. Minstekontingent til NHO for de med under 1 MNOK i lønnskostnader, er kr 1000,-. Tilsvarende for lønnskostnader mellom 1 og 3 MNOK, er kr 3000,-.

Minstekontingenten til NHO Idrett er kr 800,-.

Benytt medlemsfordelene!

Bjørn Tangnes
Daglig leder
Direkte + 47 2308 8241/Mobil + 47 9156 8240 bjorn.tangnes@nho.no

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241