Flagg EU

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

NHO Europanytt 20.10.2016
20. oktober 2016

BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016 | Mindre kvoteoverskudd i ETS | EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi | Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland | Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet | Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling

Nyheter

 • NHO Europanytt 20.10.2016

  BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016 | Mindre kvoteoverskudd i ETS | EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi | Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland | Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet | Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling

  20. oktober 2016
 • NHO Europanytt 13.10.2016

  Parlamentet med endringsforslag til Kommisjonens ETS-reform | Europeiske bedrifter negative til dyrere klimakvoter | Oppfordrer til raskere implementering av CETA | Norge anklaget for brudd på EØS-avtalen | Rapport om veien mot sikkerhetsunionen | Afrikansk handelsavtale trår i kraft | Rådet enig om fiskekvoter i Østersjøen | Stabile investeringsrater

  13. oktober 2016
 • NHO Europanytt 17.10.2016

  Solidaritetsmekanisme for gasstilførsel | EUs fjerde jernbanepakke godkjent | EUs årlige regnskap friskmeldt | Ytterligere arbeiderrettigheter i EUs fiskerisektor | Denne uken i EU

  17. oktober 2016
 • NHO Europanytt 10.10.2016

  Over 900 millioner flypassasjerer i 2015 | Høring om fusjonskontroll | Må dekarbonisere energigenererende sektor for å nå klimamålene | Oppfordrer til løfter om mer klimakutt

  10. oktober 2016
 • Reformen av EUs kvotehandelssystem

  I forbindelse med den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime EU-ETS, organiserte BusinessEurope nylig en høynivåkonferanse om hvilken virkning det nye systemet vil ha på selskapers investeringsbeslutninger.

  17. oktober 2016
 • NHO Europanytt 06.10.2016

  Klart for EU å ratifisere Parisavtalen | Ny etat for grense- og kystkontroll | Foreslår reduksjon av kvoter i dyphavsfiske | Mer moderne verktøy for sysselsetting | Økt sikkerhetskontroll av eksportvarer i EU | EFTA forlenger avtalen med Eurostat

  6. oktober 2016

Kontakt oss

Besøksadresse: Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussel