Flagg EU

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

NHO Europanytt 01.12.2016
1. desember 2016

Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen | Foreslår ny merverdiavgiftspakke | Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond | Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer | Foreslår nye regler for sentrale motparter | Enighet om roamingkostnader | Kritiske til regulering for byggevarer | Lavere energiforbruk og mer fornybar energi

Nyheter

 • NHO Europanytt 01.12.2016

  Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen | Foreslår ny merverdiavgiftspakke | Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond | Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer | Foreslår nye regler for sentrale motparter | Enighet om roamingkostnader | Kritiske til regulering for byggevarer | Lavere energiforbruk og mer fornybar energi

  1. desember 2016
 • NHO Europanytt 21.11.2016

  Forventer mer av COP22 | EFTAs ministermøte om brexit og handel | Godkjenner revidering av rammeverk for systemrisiko | EFTA med nytt verktøy for handelsstatistikk | Denne uken i EU

  21. november 2016
 • NHO Europanytt 28.11.2016

  Annonserer gassforhandlinger med Russland | 40 prosent av EU-lands BNP er skatt | 1 av 5 arbeidsledige i EU finner arbeid | Denne uken i EU

  28. november 2016
 • NHO Europanytt 17.11.2016

  Ønsker tydeligere forslag til forordning om geoblokking | EUs institusjoner enige om 2017-budsjett | Høstpakken for europeisk semester 2017 klar | Reduserte kvoter for dyphavsfiske | Foreslår nytt registreringssystem for reisende | Resultattavle for makroøkonomisk ubalanse | Rådsmøte i EØS-rådet | Vil øke europeeres kompetanse

  17. november 2016
 • NHO Europanytt 24.11.2016

  Støtter Kommisjonsinitiativ rettet mot insolvens | ESA godkjenner statsstøtte til nærskipsfart | Kommisjonsforslag til bankreform | Godkjenner informasjonsutveksling mellom europeiske skattemyndigheter | Kommisjonen med ny bærekraftig utviklingsstrategi | Godkjenner ny avtale om transatlantiske dataoverføringer | Vedtok ambisiøse mål mot luftforurensning | Tillater lengre fiskeritid til sjøs

  24. november 2016
 • NHO Europanytt 14.11.2016

  Forlenger grensekontrollen i Schengen | Godkjenner forlengelse av skattesystem for shipping | Vil inkludere droner i luftfartssikkerhetsstandarder | Ecuador innlemmet i handelsavtale med EU | EUs borgere jobber lengre enn før | Vil fortsette å støtte landbrukssektoren | Denne uken i EU

  14. november 2016

Kontakt oss

Besøksadresse: Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussel