Flagg EU

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

NHO Europanytt 20.02.2017
20. februar 2017

EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

Nyheter

 • NHO Europanytt 20.02.2017

  EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

  20. februar 2017
 • NHO Europanytt 13.02.2017

  Denne uken i EU; Europaparlamentet stemmer over ETS og CETA | Forventer fortsatt økonomisk vekst i Europa kommende år | Kraftig skiller i minimumslønnen i EU

  13. februar 2017
 • NHO Europanytt 16.02.2017

  Europaparlamentet om EUs fremtid | Ja til strengere grensekontroller | EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester | Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret

  16. februar 2017
 • NHO Europanytt 09.02.2017

  Ønsker økt kontroll av miljøtesting av biltyper | Innholdstjenester skal kunne brukes over landegrensene | Nytt støtteprogram til strukturreformer i medlemslandene

  9. februar 2017
 • NHO Europanytt 15.02.2017

  Godt nytt - Europaparlamentet godkjente i dag CETA-avtalen | Europaparlamentet har stemt over ETS-reformen

  15. februar 2017
 • NHO Europanytt 06.02.2017

  Europeisk næringslivs syn på digital handel | Vil videreføre ETS-reglene for flyruter innenfor EØS  | Denne uken i EU

  6. februar 2017

Kontakt oss

Besøksadresse: Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussel

NHO Europanytt 05.01.2017
5. januar 2017

Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser | Økning i produksjonsprisene for industrien | 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet