Flagg EU

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

NHO Europanytt 19.01.2017
19. januar 2017

Europaparlamentets nyvalgte president mottar gratulasjoner fra BusinessEurope | Statusrapport fra EU og USA om TTIP | Etterlyser felles EU-regler for ordentlige arbeidsvilkår

Nyheter

 • NHO Europanytt 19.01.2017

  Europaparlamentets nyvalgte president mottar gratulasjoner fra BusinessEurope | Statusrapport fra EU og USA om TTIP | Etterlyser felles EU-regler for ordentlige arbeidsvilkår

  19. januar 2017
 • NHO Europanytt 16.01.2017

  Oppfordrer Europaparlamentet til å støtte CETA | Redusert ekstern handel i EU under fjoråret | Etterlyser felles EU-regler for bruken av robotikk | Norge må bedre kontrollen av produkter med kjøtt

  16. januar 2017
 • NHO Europanytt 05.01.2017

  Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser | Økning i produksjonsprisene for industrien | 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet

  5. januar 2017
 • NHO Europanytt 12.01.2017

  Kommisjonen med forslag om regelforenklinger for tjenestesektoren | Støtter regelforenklinger for tjenestesektoren | Nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon | Ny EU-strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi | Vil ha frihet for næringslivet til å kunne flytte data | Nye regler vedrørende vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer

  12. januar 2017
 • Clean Energy For All Europeans

  Vinterpakken, eller mer presist den 4. energimarkedspakke, er den mest omfattende pakke på energiområdet noensinne. Med pakken ønsker Kommisjonen å stimulere til vekst, forsyningssikkerhet og konkurransekraft.

  2. januar 2017

Kontakt oss

Besøksadresse: Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussel

NHO Europanytt 05.01.2017
5. januar 2017

Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser | Økning i produksjonsprisene for industrien | 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet