NHO Europanytt 15.10.2015

Ny handels- og investeringsstrategi i EU | Vil styrke merket for økologisk mat | 16 milliarder euro skal løfte EUs konkurranseevne | Utvannet avtale på utveksling av informasjon om skattebestemmelser | Masseovervåing av EU- innbyggere

Publisert 15.10.15

NHO Brussel

HANDEL: Ny handels- og investeringsstrategi i EU
Europakommisjonen presenterte i går sin nye handels- og investeringsstrategi for EU, kalt 'Handel for alle: Mot en mer ansvarlig handels- og investeringspolitikk'. Den nye strategien skal gjøre handelspolitikken mer ansvarlig og inkluderende ved at den baseres på tre grunnleggende prinsipper, nemlig effektivitet, gjennomsiktighet og europeiske verdier. Ifølge BUSINESSEUROPE er strategien et viktig steg for å sikre Europas posisjon i verdenshandelen og er positive til vektleggingen av små og mellomstore bedrifter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

LANDBRUK: Vil styrke merket for økologisk mat
Europaparlamentets landbrukskomité stemte nylig for sitt syn på Europakommisjonens forslag om økologisk mat. Ifølge komiteen må økologiske bønder, prosessorer, forhandlere og importører møte høyere kriteria og gjennomgå strenge matsvindel-kontroller for å kunne merke maten som økologisk. Dette skal bidra til å styrke tilliten til EUs merke for økologisk mat. Les mer her

INNOVASJON: 16 milliarder euro skal løfte EUs konkurranseevne
Europakommisjonen annonserte nylig at det skal investeres 16 milliarder euro i forskning og innovasjon de neste to årene under Horizon 2020, EUs forsknings- og innovasjonsordning. Pengene er direkte knyttet til prioriteringene til Kommisjonen og skal bidra til 'arbeid, vekst og investeringspakken', det digitale indre marked, energiunionen og klimapolitikken, det indre marked, og å gjøre Europa til en sterkere global aktør. Les mer her

SKATT: Utvannet avtale på utveksling av informasjon om skattebestemmelser
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for en rapport der de stiller seg negative til at Europakommisjonens forslag om å gjøre det obligatorisk for EUs medlemsland å utveksle informasjon om sine skattebestemmelser har fått et svært begrenset omfang. Ifølge komiteen vil en så svak avtale gjøre at medlemslandene går glipp av en stor mulighet til å skape mer åpenhet i beskatning. Parlamentet gir kun en uttalelse om lovforslaget, som blir endelig vedtatt av Rådet alene. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Masseovervåing av EU-innbyggere
Europaparlamentets komité for borgerrettigheter stemte nylig for en resolusjon der de oppfordrer Europakommisjonen om øyeblikkelig å legge fram alternativer til Safe Harbour-rammeverket. Ifølge komiteen gjøres det for lite for å beskytte borgernes rettigheter etter avsløringer om elektronisk masseovervåking. Parlamentets resolusjon oppfordrer også til en europeisk strategi mot bedre IT uavhengighet for å øke EUs IT sikkerhet og personvern på nettet. Les mer her

TALER:
Visepresident Ansip: Policies and regulation in the digital age: the new wave
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote Speech at the 2015 Award for the Robin Cosgrove Prize for Ethics

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382