Flagg EU

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner. Å være på plass i Brussel gir tilgang på informasjon til arbeidet med EU/EØS-saker som foregår i den enkelte avdeling i NHO. Kontoret deltar også aktivt i BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Nyheter

 • NHO Europanytt 19.01.2018

  Aktiviteten i EU denne uken har primært vært knyttet til Europaparlamentet som har avholdt sin første plenumssesjon for i år samt Europakommisjonen som har lagt frem sin nye plaststrategi – en del av sirkulær økonomien - samt revisjon av EUs merverdiavgiftsregler.

  19. januar 2018
 • NHO Europanytt 19.12.2017

  Østerrikes prioriteringer for presidentskapet høsten 2018 | Rådets posisjoner til forslagene i Vinterpakken i Energiunionen | Enighet om lovforslagene i avfallspakken | Synkronisering av de baltiske staters elektrisitetsnettverk og EUs system vil styrke leveringssikkerheten

  19. desember 2017
 • NHO Europanytt 16.01.2018

  2018 blir et intensivt år i EU | Bulgaria neste ut som debutant i førersetet for formannskapet i Rådet | EUs nye betalingstjenestedirektiv har trådd i kraft

  16. januar 2018
 • NHO Europanytt 15.12.2017

  Parlamentet godkjenner framgangsrapporten for fase 1 i brexit-forhandlingene | Interne konflikter i EU vedrørende migrasjons-politikk | Macrons ønsker for eurosonen påvirkes av at Tyskland for tiden har et "forretningsministerium" | Toppmøte i Paris for å presentere EUs nye handlingsplan for en bærekraftig fremtid | Bulgarias prioriteringer for formannskapet i Rådet | Positivt resultat fra forhandlingen mellom Kommisjonen, Parlamentet og EUs ministerråd om opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog

  15. desember 2017
 • NHO Europanytt 21.12.2017

  Forslag om en "vare-pakke" fra Kommisjonen skal forbedre fri fly av varer | ESA godkjenner tre år med statsstøtte til elektriske biler | Fjerning av geografiske restriksjoner for lagring og prosessering av data

  21. desember 2017
 • NHO Europanytt 12.12.2017

  Majoriteten av medlemslandene vil samarbeide om forsvar- og sikkerhetspolitikk | Ny plattform for tilrettelegging av overgang fra fossilt brensel

  12. desember 2017

Kontakt oss

Besøksadresse: Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussel

NHO Europanytt 19.01.2018
19. januar 2018

Aktiviteten i EU denne uken har primært vært knyttet til Europaparlamentet som har avholdt sin første plenumssesjon for i år samt Europakommisjonen som har lagt frem sin nye plaststrategi – en del av sirkulær økonomien - samt revisjon av EUs merverdiavgiftsregler.