EU- og EØS-institusjoner

Her finner du lenker til EU- og EØS-institusjoner.

Publisert 19.09.13

NHO Brussel

Europa - Portal til alle EU-institusjonenes egne sider: et godt utgangspunkt om du ikke kjenner den nøyaktige adressen til det du leter etter.

Europakommisjonen - Hjemmesiden inneholder blant annet en oversikt over alle Kommisjonens generaldirektorater og interne tjenester og deres arbeidsområder, en presentasjon av kommissærene, Kommisjonens arbeidsprogram og andre offisielle dokumenter.

Agendaen for Europakommisjonens ukentlige møte skal være tilgjengelig hver tirsdag her

Europaparlamentet - Gir en oversikt over Parlamentets medlemmer, komiteer og pågående arbeid. Man finner nyttig informasjon om Parlamentets møtekalender, plenumssesjoner og offentlige høringer.

Rådet - Generell informasjon om Rådets arbeid, oppbygging og aktiviteter, lenker til forvaltningsstrukturer i Europa, og informasjon om ulike politikkområder.

Formannskapet - Her finnes de politiske prioriteringene til det sittende formannskapet i EU, informasjon om kommende rådsmøter og høydepunkter.

Sentralbanken - Informasjon om Den europeiske sentralbanken (ESB), pressemeldinger, informasjon om innføringen av euro.

Revisjonsretten - Beskriver dens arbeid og gir tilgang til ulike dokumenter.

Domstolen - Innføring i Domstolens arbeid, pressemeldinger, bibliotek og nye juridiske rettsbestemmelser.

European External Action Service - en portal med informasjon om tilgang til bl.a. EUs utenriks- og bistandspolitikk.

EFTA - Samleportal for EFTAs institusjoner; sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen. Man finner pressemeldinger og informasjon om oppbygningen og arbeidet til institusjonene.

ESA – EFTAs overvåkingsorgan overvåker at EØS EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein etterlever EØS-regelverket.