EU/EØS-informasjon

Norge er medlem av det indre markedet gjennom EØS-avtalen. Her finner du informasjon om EU og EØS.

Publisert 19.09.13

NHO Brussel

EuropeDirect - Her får du hjelp til å finne frem på Europa-serveren, hjelp til å komme i kontakt med rett saksbehandler og svar på andre EU-relaterte spørsmål per telefon, e-post, eller ved å "chatte" med operatørene.

Slik virker EU - Brosjyren fra EUs delegasjon til Norge gir en innføring i EU-institusjonenes oppbygning, virkemåte og rolle. Den gir også en grei veiledning til EUs beslutningssystem.

Europaportalen - Nyheter og informasjon om Norges samarbeid med Europa. Her finner du en innføring i EØS-avtalen og hvilke rettigheter den gir norske bedrifter, direkte tilgang til bedriftenes klagelinje, og lenker til blant annet de norske departementenes hjemmesider og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Den europeiske unions delegasjon til Norge - Hjemmesiden har mange lenker etter tema og politikkområder.

Europabevegelsen – Informasjon og nyhetsartikler om EU/EØS.

Bedrift i EU - Informasjon om finansiering, regler, teknologioverføring og partnersøk i EU fra Innovasjon Norge.