NHO Europanytt 03.02.2014

Forholdet mellom gjeld og BNP stabilt | EUs første korrupsjonsrapport | Høynivågruppe innenfor audiovisuelle tjenester | Denne uken i EU

Publisert 03.02.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Forholdet mellom gjeld og BNP stabilt
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, holdt det sesongjusterte forholdet mellom statlig gjeld og brutto nasjonalprodukt i EU seg stabilt på 3,5 prosent i tredje kvartal 2013. Les mer her

INNENRIKS: EUs første korrupsjonsrapport
Europakommisjonen presenterte i dag EUs første korrupsjonsrapport. Rapporten redegjør for hvilke forebyggende tiltak som finnes, hva som fungerer godt og hva som kan forbedres i det enkelte medlemslands anti-korrupsjonsarbeid. Les mer her

MEDIA: Høynivågruppe innenfor audiovisuelle tjenester
Europakommisjonen har etablert en høynivågruppe som består av tilsynsmyndigheter innenfor audiovisuelle medietjenester. Gruppen skal gi råd til Kommisjonen om implementeringen av direktivet om audiovisuelle medietjenester som ble vedtatt i 2010. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal blant annet stemme over den felles avviklingsmekanismen for banker, flypassasjerers rettigheter, innsidehandel og regelverk for strømmetjenester for musikk . På dagsorden står også en rapport om 2030-rammeverket for energi og klima, og en rapport om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Sysselsettingskomiteen har utstasjonering på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss