NHO Europanytt 04.11.2013

Tiltak for å redusere bruken av plastposer

Publisert 04.11.13

NHO Brussel

MILJØ: Tiltak for å redusere bruken av plastposer
Europakommisjonen vedtok i dag et forslag som krever at medlemslandene iverksetter tiltak for å redusere bruken av lette bæreposer i plast. Forslaget endrer direktivet om emballasje og emballasjeavfall og tiltakene kan inkludere avgifter, nasjonale reduksjonsmål og restriksjoner på markedsføring. Les mer her 

TALER:
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Creative Europe: investing in the republic of ideas and will to renewal
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Remarks at the opening of the 3rd edition of the European Culture Forum 

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN skal publisere en ny makroøkonomisk prognose for 2013-2015 og vedta en meddelelse om statlig innblanding i elektrisitetsmarkedet.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Økonomikomiteen skal holde en høring om suksesser og svikt i «krise-land». Utdanningskomiteen skal stemme over en avtale med Rådet om Erasmus+. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som setter tak for CO2-utslipp for nye lette varebiler. Komiteen for borgerrettigheter skal stemme over et lovforslag om rettighetene til studenter og forskere fra ikke-EU-land ved opphold i EU. En debatt om resultatene fra EU-toppmøtet står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645