NHO Europanytt 05.02.2014

Forenkler fri bevegelse | Grensekryssende lisenser for musikktjenester på nett | Støtter forslag mot manipulering av markedet | Styrker vilkårene for sesongarbeidere | Praktikant ved NHO Brussel

Publisert 05.02.14

NHO Brussel

JUSTIS: Forenkler fri bevegelse
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal gjøre det enklere for borgere og selskaper å flytte til et annet EU-medlemsland. Loven skal fjerne administrative formaliteter for sertifisering av enkelte typer offentlige dokumenter. Forslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

INDRE MARKED: Grensekryssende lisenser for musikktjenester på nett
Europaparlamentet stemte i går for nye regler for opphavsrett som skal gjøre det enklere å innhente lisenser for å strømme musikk i mer enn ett EU-land. Hensikten med lovforslaget er å stimulere til utvikling av felleseuropeiske nettbaserte musikktjenester for forbrukere og sikre bedre ivaretakelse av artistenes rettigheter. Forslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

ØKONOMI: Støtter forslag mot manipulering av markedet
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal innføre felleseuropeiske strafferettslige sanksjoner for misbruk av markedet. Ifølge forslaget vil alvorlige lovbrudd kunne bli straffet med fengsel. Hensikten med regelverket er å gjenopprette tillitten til finansmarkedene og styrke investorbeskyttelsen. Rådet må godkjenne de nye reglene før de kan tre i kraft. Les mer her 

ARBEIDSLIV: Styrker vilkårene for sesongarbeidere
Europaparlamentet stemte i dag for regelverk som skal gi sesongarbeidere fra land utenfor EU bedre arbeids- og levekår, inkludert losji og begrensning av antall arbeidstimer. Hensikten med regelverket er å gjøre slutt på utnyttelse av arbeidstakerne og forhindre at midlertidige opphold blir permanente. Les mer her 

STILLINGSUTLYSNING: Praktikant ved NHO Brussel
NHOs Brusselkontor søker praktikant våren 2014. Dette er en god mulighet for en student eller nyutdannet til å lære mer om norsk og europeisk næringsliv, EU og den norske EØS-tilknytningen. Les mer her 

TALER:
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Financial Transaction Tax: Time to engage, compromise and deliver

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645