NHO Europanytt 05.02.2014

Forenkler fri bevegelse | Grensekryssende lisenser for musikktjenester på nett | Støtter forslag mot manipulering av markedet | Styrker vilkårene for sesongarbeidere | Praktikant ved NHO Brussel

Publisert 05.02.14

NHO Brussel

JUSTIS: Forenkler fri bevegelse
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal gjøre det enklere for borgere og selskaper å flytte til et annet EU-medlemsland. Loven skal fjerne administrative formaliteter for sertifisering av enkelte typer offentlige dokumenter. Forslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

INDRE MARKED: Grensekryssende lisenser for musikktjenester på nett
Europaparlamentet stemte i går for nye regler for opphavsrett som skal gjøre det enklere å innhente lisenser for å strømme musikk i mer enn ett EU-land. Hensikten med lovforslaget er å stimulere til utvikling av felleseuropeiske nettbaserte musikktjenester for forbrukere og sikre bedre ivaretakelse av artistenes rettigheter. Forslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

ØKONOMI: Støtter forslag mot manipulering av markedet
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal innføre felleseuropeiske strafferettslige sanksjoner for misbruk av markedet. Ifølge forslaget vil alvorlige lovbrudd kunne bli straffet med fengsel. Hensikten med regelverket er å gjenopprette tillitten til finansmarkedene og styrke investorbeskyttelsen. Rådet må godkjenne de nye reglene før de kan tre i kraft. Les mer her 

ARBEIDSLIV: Styrker vilkårene for sesongarbeidere
Europaparlamentet stemte i dag for regelverk som skal gi sesongarbeidere fra land utenfor EU bedre arbeids- og levekår, inkludert losji og begrensning av antall arbeidstimer. Hensikten med regelverket er å gjøre slutt på utnyttelse av arbeidstakerne og forhindre at midlertidige opphold blir permanente. Les mer her 

STILLINGSUTLYSNING: Praktikant ved NHO Brussel
NHOs Brusselkontor søker praktikant våren 2014. Dette er en god mulighet for en student eller nyutdannet til å lære mer om norsk og europeisk næringsliv, EU og den norske EØS-tilknytningen. Les mer her 

TALER:
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Financial Transaction Tax: Time to engage, compromise and deliver

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss