NHO Europanytt 07.02.2014

Samarbeid med Norge mot momssvindel | Ønsker strengere merking av svin og fjærkre | Begrenset filmtilbud fører til nedlasting

Publisert 07.02.14

NHO Brussel

MOMS: Samarbeid med Norge mot momssvindel
Europakommisjonen lanserte i går en prosess for å starte forhandlinger med Norge og Russland om administrative samarbeidsavtaler om merverdiavgift. Målet er å etablere et rammeverk for å bekjempe grenseoverskridende momssvindel og bistå det enkelte land med å få krevd inn skyldig merverdiavgift. Les mer her

MATSIKKERHET: Ønsker strengere merking av svin og fjærkre
Europaparlamentet stemte i går mot et forslag fra Europakommisjonen om merking av svin. Forslaget vil tillate at svinekjøtt blir merket med «avlet i EU-land» selv om svinet kun har vært fire måneder i EU. Parlamentarikerne ber Kommisjonen legge fram et nytt forslag som etablerer like strenge regler for merking av kjøtt fra svin og fjærkre som for oksekjøtt. Les mer her

KULTUR: Begrenset filmtilbud fører til nedlasting
Europakommisjonen la i går fram en studie om kinogjengeres vaner. Studien viser at en stor andel kinogjengere film andre steder enn på kino. Årsaken er at nærmeste kino ofte er langt unna og at utvalget der er begrenset. Europeisk filmindustri kan ifølge studien, øke sin inntekt ved å benytte internettbaserte plattformer for å øke tilgjengeligheten og nå ut til nye publikummere. Les mer her

TALER:
Utdannings- og kulturkommissær Androulla Vassiliou: Investment in education and training must continue
Konkurransekommissær Joaqín Almunia: Opening a path for recovery: Competition in Financial Markets

******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss