NHO Europanytt 08.01.2014

Om å utnytte handlingsrommet | Detaljhandelen øker i EU | Nedgang i industriprodusentpriser

Publisert 08.01.14

NHO Brussel

ARTIKKEL: Om å utnytte handlingsrommet
På en konferanse NHO organiserte i Brussel tidligere i år fikk Norge klar beskjed om å være mer med i Brussel: «Be much louder». Brussel er ikke bare er en leverandør av rammevilkår. Brussel er en arena for påvirkning, et spill som Norge må vite å spille. Det overrasker om ikke Norge er en tydelig aktør i diskusjoner som angår oss. Les mer her

HANDEL: Detaljhandelen øker i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg detaljhandelen i EU i november i fjor med 1,2 prosent sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november året før, steg detaljhandelen med 2 prosent. Les mer her

INDUSTRI: Nedgang i industriprodusentpriser
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, sank industriprodusentprisene i EU med 0,1 prosent i november i fjor sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november 2012 var det en reduksjon i prisene på 1 prosent. I Norge sank prisene med 0,2 prosent i november i fjor sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november 2012, var nedgangen på 4,1 prosent. Les mer her

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: 2014: time to make a choice
Kommissær for Det indre marked Michel BARNIER: China and the EU — partners in reform

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605