NHO Europanytt 08.11.2013

Næringslivet støtter styrket koordinering av luftrommet | Frykter landrapportering vil skade selskaper | Energipriser kostnadsdrivende i aluminiumsektoren | Foreslår lovgivning for ratifisering av Kyotoprotokollen | EU ønsker balansert framgang i klimaforhandlinger

Publisert 08.11.13

NHO Brussel

LUFTFART: Næringslivet støtter styrket koordinering av luftrommet
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig sitt innspill til Europaparlamentet om Single European Sky 2+-pakken. Organisasjonen støtter pakken og understreker i sitt innspill behovet for å håndtere fragmenteringen av det europeiske luftrommet for å sikre effektivitet og framtidig vekst. Les mer her

JUSTIS: Frykter landrapportering vil skade selskaper
BUSINESSEUROPE og to andre næringslivsorganisasjoner sendte nylig et innspill til Europaparlamentets justiskomité om offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon. Organisasjonen er bekymret for nylige initiativer for å utvide Europakommisjonens forslag om landrapportering til også å gjelde innrapportering av betalte avgifter. BUSINESSEUROPE er i favør av økt åpenhet, men frykter at en forpliktelse om å offentliggjøre detaljert sensitiv informasjon vil skade europeiske selskaper.  Les mer her

INDUSTRI: Energipriser kostnadsdrivende i aluminiumsektoren
Europakommisjonen publiserte i går en studie over de samlede kostnadene for aluminiumsindustrien. Ifølge studien er høye energipriser den viktigste kostnadsdriveren. Dette skyldes i hovedsak nasjonal politikk og reguleringer og ikke EU-regelverk. Det går også fram av studien at det under visse betingelser kan produseres aluminium kostnadseffektivt i Europa. Les mer her

KLIMA: Foreslår lovgivning for ratifisering av Kyotoprotokollen
Europakommisjonen foreslo nylig lovgivning som er nødvendig for at EU formelt skal kunne ratifisere den andre fasen av Kyotoprotokollen, for perioden 2013-2020. Forslaget inneholder et forslag til ratifisering av Doha-endringen av Kyotoprotokollen som etablerer den andre forpliktelsesperioden og et forordningsforslag om tekniske spørsmål om implementeringen av den andre perioden. Les mer her

KLIMA: EU ønsker balansert framgang i klimaforhandlinger
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen nylig, ønsker EU en balansert pakke med beslutninger fra klimamøtet i Warszawa for å drive internasjonal innsats på klimaområdet framover. Vedtakene må styrke iverksettelsen av de tiltak man allerede er enige om, fremme arbeidet med dypere kutt i globale klimagassutslipp før 2020 og berede grunnen for vedtak innen 2015 av en ny juridisk bindende global klimaavtale. Les mer her

TALER:
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Horizon 2020 as the Key to an Innovative and Competitive Europe
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: Restoring confidence in the EU
Miljøkommissær Janez Potočnik: We need a revolution
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Big data for Europe
Handelskommissær Karel de Gucht: Modernisation of Trade Defence – Getting the Job Done
Transportkommissær Siim Kallas: Streamlining Europe’s supply chain: the way forward for logistics
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Antitrust damages in EU law and policy
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Education and culture – a linchpin for economic success and peace
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Culture, economic development and the European Capitals of Culture
Regionalkommissær Johannes Hahn: A New Cohesion Policy for Growth and Jobs in Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645