NHO Europanytt 10.01.2014

Næringslivets innspill om klima og energi | Retningslinjer for støtte til selskaper i vanskeligheter | Stemte for å utsette salg av utslippstillatelser | Stemte for bindende klima- og energimål | Stemte for lovforslag om maritime utslipp | Må styrke satsingen på utenlandsstudier

Publisert 10.01.14

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivets innspill om klima og energi
BUSINESSEUROPE sendte nylig sine innspill til 2030-pakken for klima og energi til Europakommisjonen. Organisasjonen understreker behovet for at klima- og energipolitikk ses i sammenheng med næringslivets konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

STATSSTØTTE: Retningslinjer for støtte til selskaper i vanskeligheter
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til Europakommisjonens høring om utkastet til retningslinjer for støtte til selskaper i vanskeligheter. Organisasjonen tar til orde for streng kontroll med slik støtte for å beskytte og styrke det indre marked og forhindre sløsing med subsidier. Les mer her 

KLIMA: Stemte for å utsette salg av utslippstillatelser
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen nylig, stemte klimakomiteen i Rådet for å utsette salget av 900 millioner karbonutslippstillatelser i den tredje fasen av EUs kvotehandelssystem. Les mer her 

KLIMA: Stemte for bindende klima- og energimål
Europaparlamentets industrikomité og miljøkomité stemte i går for tre bindende energi- og klimamål for 2030, skriver EurActiv.com. Komiteene stemte for å øke målet for energisparing til 40 prosent. De stemte også for kutt i utslipp av drivhusgasser med 40 prosent og for at fornybar energi skal ha en markedsandel på 30 prosent i 2030. 

KLIMA: Stemte for lovforslag om maritime utslipp
Europaparlamentets industrikomité stemte i går for Europakommisjonens forslag om overvåking av karbonutslipp fra skip, skriver EurActiv.com. To andre av Parlamentets komiteer skal også stemme over forslaget om overvåking, rapportering og verifisering av karbondioksidutslipp fra skip. 

INDRE MARKED: Må styrke satsingen på utenlandsstudier
Europakommisjonen la i dag fram den første resultattavlen for mobilitet i EU. Tavlen legger vekt på fem nøkkelfaktorer som er avgjørende for om unge mennesker vil og kan studere eller ta praktikantopphold utenlands. Ifølge tavlen varierer faktorene fra land til land, og ingen av EUs medlemsland får full pott på alle målekriteriene. Les mer her 

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Speech at the Opening ceremony of the Greek Presidency

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645