NHO Europanytt 10.02.2014

Vil styrke arbeidsformidlingstjenester | Første årsrapport fra senter for datakriminalitet | Denne uken i EU

Publisert 10.02.14

NHO Brussel

SYSSELSETTING: Vil styrke arbeidsformidlingstjenester
Rådet godkjente nylig et foreløpig kompromiss med Europaparlamentet om styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlingstjenester. Målet er å opprette er formalisert nettverk for å effektivisere innsatsen mot den høye arbeidsledigheten. Les mer her 

INNENRIKS: Første årsrapport fra senter for datakriminalitet
Europakommisjonen la i dag fram en rapport om det første virkeåret til det europeiske senter for datakriminalitet. Senterets hovedoppgave er å bekjempe organiserte kriminelle nettverk som begår alvorlig datakriminalitet. Det støtter og koordinerer innsats utført av medlemslandenes myndigheter på en rekke områder. Les mer her 

TALER:
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: The value of Europe: national parliaments’ role in supporting May’s European elections 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle anliggender. Ministrene skal få presentert programmet for det greske formannskapet, forberede EU-toppmøtet i mars og diskutere om et genetisk modifisert maisprodukt skal tillates på markedet.
EUROPAKOMMISJONEN skal lansere et initiativ for et bedre og tryggere internett og arrangere det europeiske konkurranseforum 2014.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteen for borgerrettigheter skal stemme over rapporten om amerikansk overvåking av europeiske borgere og et forslag for å øke databeskyttelsen. Komiteen har også frihandelsforhandlingene med USA på dagsorden. Økonomikomiteen skal drøfte arbeidet til den såkalte Troikaen. Sosialkomiteen skal stemme over en resolusjon om Troikaens innvirkning på sysselsetting, arbeidstakerrettigheter og velferdsordninger. Indre markedskomiteen skal stemme over nye regler for pakkereiser og regler som skal sikre at alle nye biler utstyres med nødanropssystemet eCall. Komiteen skal også drøfte e-faktura i offentlige anskaffelser. Komiteen for borgerrettigheter og Økonomikomiteen skal stemme over lovforslag mot hvitvasking. Komiteen for internasjonal handel organiserer en høring om handelspolitikk. Sysselsettingskomiteen skal drøfte pensjon, utstasjonering og det sosiale trepartstoppmøtet. Industrikomiteen har Horisont 2020 på dagsorden. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss