NHO Europanytt 11.12.2013

Næringslivet ønsker framdrift på bankunionen | Offentlige anskaffelser i frihandelsforhandlingene | Utdanningsnivåets variasjoner mellom generasjoner | Håndhevingsdirektivet om utstasjonering | Presenterte utlysninger under Horisont 2020 | Støtter reformpakken for fiskeri | Stemte mot bunntråling i sårbare områder | Stemte for avtale om supplerende pensjonsrettigheter

Publisert 11.12.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivet ønsker framdrift på bankunionen
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig sitt syn på bankunionen sammen med sine innspill til hvordan den bør utformes. Ifølge organisasjonen er det nødvendig med en full union for å styrke investorers tillit, styrke vekst og jobber. Les mer her 

HANDEL: Offentlige anskaffelser i frihandelsforhandlingene
BUSINESSEUROPE publiserte i dag sitt innspill om offentlige anskaffelser til forhandlingene om frihandelsavtalen mellom EU og USA. Organisasjonen tar til orde for at forhandlingene må resultere i enklere tilgang til markedene for offentlig anskaffelse i USA for europeiske selskaper. Les mer her og her 

UTDANNING: Utdanningsnivåets variasjoner mellom generasjoner
Eurostat la i dag fram en rapport om variasjoner i utdanningsnivå mellom generasjoner. Rapporten gir svar på om den generelle trenden man har sett med høyere utdanningsnivå for hver generasjon stemmer i alle land og for alle utdanningsnivå. Tall for Norge foreligger også. Les mer her

SYSSELSETTING: Håndhevingsdirektivet om utstasjonering
På rådsmøtet nylig, kom EUs arbeidsministre til enighet om en tilnærming til håndhevingsdirektivet for utsendingsdirektivet. Forhandlinger kan nå starte med Europaparlamentet. Ministrene kom også til enighet om en beslutning om å styrke samarbeidet mellom offentlige arbeidsformidlingstjenester. Ministrene vedtok også konklusjoner om den pågående prosessen om moderne og bærekraftige helsesystemer.  Les mer her 

FORSKNING: Presenterte utlysninger under Horisont 2020
Europakommisjonen presenterte i dag de første utlysningene under Horisont 2020. 12 områder vil bli vektlagt i programmets to første år, inkludert personlige helsetjenester, digital sikkerhet og smarte byer. En samlet støtte på 15 milliarder euro gjøres tilgjengelig for prosjekter i denne perioden. Les mer her 

FISKERI: Støtter reformpakken for fiskeri
Europaparlamentet stemte i går for reformpakken for EUs felles fiskeripolitikk. Pakken inneholder tiltak mot overfisking og forbud mot utkast av fisk til sjøs. Regler for merking har også blitt gjennomgått. Les mer her 

FISKERI: Stemte mot bunntråling i sårbare områder
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag om at alt fiske i områder med sårbare økosystemer bør forbys, og at Europakommisjonen skal lage en oversikt over de aktuelle områdene. Parlamentarikerne tar imidlertid til orde for å ikke fase ut alt bunntrålfiske ennå. Les mer her 

SYSSELSETTING: Stemte for avtale om supplerende pensjonsrettigheter
Europaparlamentets sysselsettingskomité stemte nylig for en avtale inngått med Rådet om at EU-borgere som flytter til et annet land skal kunne beholde sine supplerende pensjonsrettigheter. Lovgivningen skal gjelde for arbeidstakere som flytter innenfor EU, og også for arbeidstakere som jobber over landegrensene. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Data isn't a four-letter word 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645