NHO Europanytt 12.02.2014

Næringslivet ønsker framgang i forhandlingene med USA | Foreslår reform av administreringen av internett | Støtter nytt regelverk for pakkereiser | Støtter strengere regler for bedre matvaresikkerhet | Støtter forslag for enklere gjeldsinnkreving | Støtter innføring av eCall i biler | Prioriteringer for EFTA-Rådet

Publisert 12.02.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivet ønsker framgang i forhandlingene med USA
BUSINESSEUROPE publiserte i dag en pressemelding der de tar til orde for rask framdrift i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA. Organisasjonen uttaler at næringslivet på begge sider av Atlanteren ønsker en omfattende avtale og at neste ukes forhandlingsmøte er sentralt. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Foreslår reform av administreringen av internett
Europakommisjonen la i dag fram et forslag til reform av hvordan internett blir administrert og styrt. Kommisjonen støtter en styringsmodell basert på full involvering av alle relevante aktører og organisasjoner. Hensikten med reformen er å styrke tilliten til internett og etablere en mer åpen, ansvarlig og inkluderende styring. Les mer her 

INDRE MARKED: Støtter nytt regelverk for pakkereiser
Europaparlamentets indre markedskomité stemte i går for nye regler for pakkereiser. Ifølge komiteen bør reisende være garantert hjelp til å komme seg hjem dersom reisebyrået går konkurs og reisende som møter på problemer bør få assistanse. Lovforslaget skal stemmes over i plenum før forhandlinger kan innledes med Rådet etter valget i mai. Les mer her 

LANDBRUK: Støtter strengere regler for bedre matvaresikkerhet
Europaparlamentets landbrukskomité stemte i går for ny lovgivning som skal gjøre det mulig å håndtere utbrudd av dyresykdommer mer effektivt, begrense innføringen av farlige nye skadedyr og gjøre EU i stand til å handle raskt men ansvarlig i nødstilfeller. De to forordningene som er godkjent, slår sammen og oppdaterer eksisterende regelverk i samsvar med nylig vitenskapelig og teknologisk framgang. Les mer her 

JUSTIS: Støtter forslag for enklere gjeldsinnkreving
Europaparlamentets justiskomité stemte i går for et lovforslag som skal gjøre det enklere for selskaper og borgere å kreve inn gjeld over landegrensene. Ifølge forslaget vil det bli mulig for selskaper eller borgere å utstede en ordre via bank om å blokkere bankkontoen til en debitor i et annet EU-land, i stedet for å benytte mer kostbare og tidkrevende prosesser gjennom nasjonale domstoler. Forslaget må godkjennes av både Rådet og Europaparlamentet i plenum før det kan tre i kraft. Les mer her 

INDRE MARKED: Støtter innføring av eCall i biler
Europaparlamentets indre markedskomité stemte i går for lovforslaget om innføring av nødanropsystemet eCall i biler. Ifølge komiteen bør systemet tilpasses alle nye bilmodeller innen oktober 2015. Les mer her 

INSTITUSJONELT: Prioriteringer for EFTA-Rådet
På møtet i EFTA-rådet i går, presenterte Island sine prioriteringer for dette halvåret der landet innehar formannskapet. Rådet prioriterer ferdigstillelse av frihandelsforhandlingene med India og Guatemala, og vil videreføre pågående forhandlinger med en rekke andre land. På møtet ble samarbeidsprogrammet mellom EFTA og Eurostat for 2014 vedtatt. Les mer her 

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: Free movement of EU citizens: turning challenges into opportunities at local level
Transportkommissær Siim Kallas: EU-ASEAN aviation: challenges, cooperation and the way ahead
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Fighting for the Single Market
Skattekommissær Algirdas Šemeta: EU Tax policy and Competition policy – A complementary approach to fair taxation
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Labour Mobility in the European Union – The Inconvenient Truth 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss