NHO Europanytt 13.01.2014

Næringslivets prioriteringer for det greske formannskapet | Veileder om kravet om fast bosted

Publisert 13.01.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Næringslivets prioriteringer for det greske formannskapet
BUSINESSEUROPE publiserte i dag næringslivets prioriteringer for det greske formannskapet. Ifølge organisasjonen er det viktig at det oppnås så mye framgang som mulig på sentrale lovforslag før valget til nytt Europaparlament og utnevnelsen av en ny Europakommisjon finner sted. De oppfordrer derfor formannskapet til å legge vekt på ferdigstillelse og implementering av tiltak som skal gjenopprette konkurranseevnen. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

SOSIALE SAKER: Veileder om kravet om fast bosted
Europakommisjonen publiserte i dag en veileder som presiserer kravet om fast bopel i trygdesaker. Veilederen skal gjøre det enklere for nasjonale myndigheter å anvende EUs regler om koordinering av trygdeordninger for EU-borgere som har flyttet til et annet medlemsland. Les mer her 

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Future of the UHF radio spectrum band
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Getting youth on the right path to bridge the skills gap 

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta de nye retningslinjene for risikofinansering som erstatter retningslinjene for risikokapital.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentet skal diskutere programmet til det innkommende greske formannskapet i Rådet og gjennomgå det utgående litauiske formannskapet. På dagsorden står en debatt om retten til fri bevegelse i EU. Parlamentarikerne skal stemme over en uformell avtale med Rådet om mer fleksibel bruk av offentlige anskaffelser og vedta en rapport om næringslivet. Parlamentet skal også stemme over en avtale inngått med Rådet om lovgivning for å redusere CO2-utslipp fra nye lette varebiler.  I tillegg skal de vedta en resolusjon der de tar til orde for en europeisk strategi for å redusere plastavfall.  På agendaen står også CCS, EUs forbrukerprogram for 2014-2020, EUs relasjoner med ASEAN-landene og avtalen om safe harbour-prinsippene. Økonomikomiteen skal gå gjennom Troikaens arbeid i forbindelse med økonomisk reform i enkelte av EUs medlemsland.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645