NHO Europanytt 13.11.2013

Det europeiske semester skal styrke opphentingen | Indikatorer for å oppdage makroøkonomiske ubalanser | Sysselsettingen øker innenfor IKT-sektoren | Tiltak for økt innflytelse på regnskapsstandarder | Styrker samarbeid med Korea

Publisert 13.11.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Det europeiske semester skal styrke opphentingen
Europakommisjonen vedtok i dag den årlige vekstundersøkelsen. Ifølge Kommisjonen er den viktigste utfordringen for europeisk økonomi å støtte opphentingen som nå er på gang. Vedtaket av undersøkelsen er starten på det fjerde europeiske semester. Kommisjonen vektlegger fem områder for det kommende året: skattemessig konsolidering, gjenopprette utlån, vekst og konkurranseevne, sysselsetting og sosial utvikling, og offentlig administrasjon. Les mer her

ØKONOMI: Indikatorer for å oppdage makroøkonomiske ubalanser
Eurostat publiserte i dag indikatorene for resultattavlen for makroøkonomiske ubalanser. Resultattavlen utgjør det statistiske grunnlaget for den årlige varslingsmekanismerapporten. Tavlen inneholder 11 indikatorer for tidlig identifisering av eksisterende eller kommende makroøkonomiske ubalanser på nasjonalt nivå. Les mer her 

SYSSELSETTING: Sysselsettingen øker innenfor IKT-sektoren
Ifølge den seneste rapporten fra den europeiske databasen som overvåker ledige stillinger, European Vacancy Monitor, fortsetter sysselsettingsveksten i sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I rapporten advares det samtidig om at en nedgang i antall studenter i høyere utdanning innenfor IKT sannsynligvis vil føre til mangel på arbeidskraft i sektoren i framtiden. Les mer her

INDRE MARKED: Tiltak for økt innflytelse på regnskapsstandarder
Europakommisjonen presenterte i går en rapport med anbefalinger om hvordan EUs bidrag til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) kan styrkes og hvordan styringen av de europeiske organene som deltar i utviklingen av disse standardene kan forbedres. Les mer her 

UTDANNING: Styrker samarbeid med Korea
EU og Korea undertegnet nylig en avtale om å styrke partnerskapet innenfor høyere utdanning. Avtalen legger til rette for mer utveksling av universitetsstudenter og -ansatte, ny innsats for å fremme gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner og studieperioder og dialog om spørsmål av felles interesse innenfor utdanning og opplæring. Erasmus+, EUs nye utdanningsprogram, vil bidra ytterligere til å styrke mulighetene for samarbeid mellom EU og Korea. Les mer her 

TALER:
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Launch of Horizon 2020 in Basque Country
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: UBS European Conference 2013

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans. Ministrene skal forsøke å komme til enighet om en forordning knyttet til oppløsning av kredittinstitusjoner og investeringsfirma. De skal videre forsøke å komme til politisk enighet om direktivforslaget om skatt på sparing. På agendaen står også status for arbeidet med direktivet om forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme, og den årlige statistikkpakken. I tillegg står et direktivforslag om standard merverdiavgiftsrapportering og en rapport om EUs bidrag til internasjonale regnskapsstandarder på dagsorden. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på det første arbeidsgruppemøtet mellom EU og Myanmar, og vedtar en ny meddelelse om statsstøtte til filmer og andre audiovisuelle arbeid.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Budsjettkomiteen skal stemme over EUs langtidsbudsjett. Komiteen for borgerrettigheter skal stemme over en avtale med Rådet om ny lovgivning som skal gi sesongarbeidere fra ikke-EU-land bedre arbeids- og levekår. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645