NHO Europanytt 13.12.2013

Omstillingsrammeverk må ikke skade næringslivet | Tiltak for å redusere konsekvensene av omstilling | Rapport om bærekraftig utvikling i Europa | Bruttonasjonalprodukt per innbygger | Rapport om produktmarkedet | Deling av data mot skatteunndragelser | Tilgang til banktjenester | Felles tilnærming til brudd på tollregelverket

Publisert 13.12.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Omstillingsrammeverk må ikke skade næringslivet
BUSINESSEUROPE publiserte i går en pressemelding i forkant av Europakommisjonens presentasjon av et rammeverk for omstilling og endring. Organisasjonen ber Kommisjonen sikre at omstilling ikke blir dyrere i en tid når europeiske selskaper må styrke sin konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE Les mer her

SYSSELSETTING: Tiltak for å redusere konsekvensene av omstilling
Europakommisjonen presenterte i dag et rammeverk for omstilling og endring. Rammeverket gir veiledning til selskaper, arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og offentlig administrasjon for å forenkle omstillingsprosesser for bedrifter og arbeidstakere gjennom investering i menneskelig kapital, samtidig som de sosiale konsekvensene holdes på et minimum. Les mer her

MILJØ: Rapport om bærekraftig utvikling i Europa
Eurostat publiserte i går den femte rapporten om bærekraftig utvikling i EU. EUs strategi for bærekraftig utvikling sammenstiller en rekke politikkområder med mål om å forbedre livskvalitet for dagens og kommende generasjoner. Eurostat produserer i den forbindelse en rapport annethvert år for å måle utviklingen basert på en rekke indikatorer for bærekraftig utvikling. Les mer her og her

ØKONOMI: Bruttonasjonalprodukt per innbygger
Ifølge Eurostat var bruttonasjonalprodukt per innbygger i 2012, uttrykt i kjøpekraftstandarder, i de fleste av EUs medlemsland mellom 70 og 130 prosent av gjennomsnittet i EU. Personlig konsum per innbygger i medlemslandene varierte fra 49 til 138 prosent av EU-gjennomsnittet. I Norge lå bruttonasjonalprodukt per innbygger i 2012 95 prosent over gjennomsnittet i EU. Personlig konsum i Norge lå 37 prosent over gjennomsnittet i EU. Les mer her

ØKONOMI: Rapport om produktmarkedet
Europakommisjonen publiserte i dag en rapport om reformers rolle i produktmarkedet. Rapporten publiseres annethvert år. Årets utgave ser på samhandlingen mellom realøkonomien og finanssektoren, og i hvilken grad krisen i finanssektoren har negativ innvirkning på økonomisk aktivitet. Les mer her og her

ØKONOMI: Deling av data mot skatteunndragelser
Europaparlamentet godkjente nylig Europakommisjonens planer for deling av data i kampen mot skatteunndragelser. Planen er å gjøre det obligatorisk for EU-landene å samle inn og automatisk dele data om inntekter fra lønn, styrehonorar, livsforsikring, pensjon og eiendom. Europaparlamentet går med dette delvis mot Økonomikomiteens anbefaling. Les mer her

FINANS: Tilgang til banktjenester
Europaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal gjøre det enklere for personer med lovlig opphold å åpne bankkonto. I pressemeldingen uttales det at nasjonalitet eller bosted ikke skal ha innvirkning på retten til en grunnleggende bankkonto. Les mer her

TOLL: Felles tilnærming til brudd på tollregelverket
Europakommisjonen foreslo i dag et rammeverk for å harmonisere EU-landenes sanksjoner ved brudd på EUs tollbestemmelser. Tollovgivningen har vært felles siden etableringen av det indre marked, men reaksjonene mot brudd på dette regelverket har til nå variert fra land til land. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Olli Rehn: Speech at the European Parliament debate on the 2012 European Central Bank annual report
Miljøkommissær Janez Potočnik: Relaunching the economy through green growth
Regionalkommissær Johannes Hahn: Reform of Regional Policy: A reinforced role for European cities!
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Horizon 2020 – first calls

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645