NHO Europanytt 14.02.2014

Godkjenner fortsatt støtte til bioenergi | Utlysning fra EIT | Regelendring for miljøkonsekvensanalyser | Bedring i handelsbalansen | Nye regler for trykkutstyr | Etterlyser sosial gjenoppbygningsplan | Vekst i app-sektoren | Forventer vekst i turistnæringen | EU-USA frihandelsavtale og datasikkerhet

Publisert 14.02.14

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Godkjenner fortsatt støtte til bioenergi
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, avgjorde nylig at Norge kan fortsette sin støtte til bioenergi, med et budsjett for 2014 på 60 millioner norske kroner. Målet med støtteordningen er å øke produksjonen og bruken av fornybar energi til oppvarming. Les mer her 

FORSKNING: Utlysning fra EIT
Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) lanserer i dag en prosess for å etablere to nye kunnskaps- og innovasjonsfelleskap (KIC). En KIC består av partnere fra høyere utdanning, forskning og næringslivet. De to som er lansert i dag fokuserer på sunn livsstil og aktiv aldring, og råmaterialer. Søknadsprosessen er åpen til 10. september 2014. EIT er en del av Horisont 2020. Les mer her

MILJØ: Regelendring for miljøkonsekvensanalyser
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for endringer i regelverket om miljøkonsekvensanalyser. Endringene skal gjøre regelverket klarere og tar biologisk mangfold og klimaendringer inn som en del av analysen. Intensjonen er også å sikre at beslutninger om nye utviklingsprosjekter ikke påvirkes av interessekonflikter. Les mer her

ØKONOMI: Bedring i handelsbalansen
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, hadde EUs eksterne handelsbalanse i 2013 et overskudd på 49,9 milliarder euro, sammenlignet med et underskudd på 115 milliarder i 2012. Les mer her

INDRE MARKED: Nye regler for trykkutstyr
Medlemslandene godkjente i dag en avtale med Europaparlamentet om et direktivforslag om sikkerhet for trykkutstyr. Det skal bli lettere å plassere produkter som skal tåle et trykk på mer enn 0,5 bar på markedet. Trykkutstyr som ikke oppfyller sikkerhetsbestemmelsene skal samtidig bli enklere å fjerne fra markedet. Dette styrker forbrukeres sikkerhet. Les mer her

SOSIALT: Etterlyser sosial gjenoppbygningsplan
Europaparlamentets sysselsettingskomité stemte i går over en resolusjon om konsekvensene av innsparingstiltakene etter den økonomiske krisen. Ifølge parlamentarikerne har virkemidlene forårsaket økende arbeidsledighet, vanskeligheter for små bedrifter og økende fattigdom. I resolusjonen etterlyser komiteen en sosial gjenoppbygningsplan. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Vekst i app-sektoren
Europakommisjonen la i går fram en rapport som viser at EUs app-sektor på fem år har blitt vinneren i den digitale økonomien. Nærmere 5 millioner jobber har blitt skapt i denne sektoren og den har bidratt med 63 milliarder euro til den europeiske økonomien. Ifølge rapporten er europeiske app-utviklere klare til å ta ledelsen globalt. Les mer her

TURISME: Forventer vekst i turistnæringen
Ifølge en undersøkelse publisert av Europakommisjonen i går, har reiselivsnæringen vært en driver for vekst i 2013. 38 prosent av EU-borgerne tilbrakte hovedferien i et annet EU-land. Det er en vekst på 5 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Den positive trenden forventes å fortsette i 2014. Les mer her

HANDEL: EU-USA frihandelsavtale og datasikkerhet
Ifølge en rapport godkjent av komiteen for borgerrettigheter i Europaparlamentet i går, bør personvernreglene holdes utenfor forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA. Ifølge rapporten bør ikke Europaparlamentet gi sitt samtykke til en handelsavtale mellom de to partene med mindre den fullt ut respekterer EU-borgeres personvern. Les mer her 

TALER:
Kommissær for digital agenda Neelie Kroes: The app opportunity 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605