NHO Europanytt 15.01.2014

Forbedret regulering av finansmarkeder | Nye regler for risikofinansiering | Endringer i den eksterne handelsbalansen | Lavere CO2-utslipp fra lastebiler innen 2020 | Resolusjon om forbud mot plastavfall

Publisert 15.01.14

NHO Brussel

FINANS: Forbedret regulering av finansmarkeder
Europaparlamentet og Rådet ble i går enige om en avtale om regulering av finansmarkeder. De nye reglene skal stenge smutthull i eksisterende lovgivning for blant annet å sikre at finansmarkedene blir tryggere, mer effektive og samtidig gir bedre beskyttelse for investorer. Avtalen må formelt godkjennes før den kan tre i kraft. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye regler for risikofinansiering
Europakommisjonen la i dag fram nye retningslinjer for risikofinansiering. Retningslinjene beskriver betingelsene for at medlemsland skal kunne innvilge finansiell støtte til SMB’er. Hensikten er samtidig å gjøre det mer attraktivt for privat sektor å investere i SMB’er. Les mer her

ØKONOMI: Endringer i den eksterne handelsbalansen
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, falt EUs import fra de største handelspartnerne fra januar til oktober 2013, sammenlignet med samme periode året før. Når det gjelder eksporten, var mønsteret blandet. Den største importnedgangen gjaldt Japan, Brasil, Sveits og Norge. Les mer her

MILJØ: Lavere CO2-utslipp fra lastebiler innen 2020
Europaparlamentet stemte i går for ny lovgivning som strammer inn grensen for CO2-utslipp fra lette lastebiler. Innen 2020 skal utslippsgrensen reduseres fra 203 g/km, som gjelder i dag, til 147 g/km. Lovforslaget oppfordrer også til innføring av nye og bedre testmetoder for å måle CO2-utslipp. Les mer her

MILJØ: Resolusjon om forbud mot plastavfall
Europaparlamentet stemte i går for en resolusjon om plastavfall. Parlamentarikerne går inn for at de mest skadelige typene av plast forbys innen 2020 og for at EU setter seg bindende gjenvinningsmål for plast. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605