NHO Europanytt 17.01.2014

Nye regler for offentlige anskaffelser | Støtter initiativ for markedstilgang i tredjeland | Nye regler for fartsskrivere | Høring om veileder for statsstøttenotifisering | Forslag for å styrke EURES

Publisert 17.01.14

NHO Brussel

KONKURRANSE: Nye regler for offentlige anskaffelser
Europaparlamentet stemte nylig for nye regler om offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter. Hensikten med regelverket er å sikre bedre kvalitet og verdi for pengene. Reglene skal også gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å gi anbud og fastsetter strengere bestemmelser om underleveranser. Les mer her 

HANDEL: Støtter initiativ for markedstilgang i tredjeland
Europaparlamentet stemte nylig for et forslag som vil gi EU-land anledning til å begrense deltakelsen til selskaper fra land utenfor EU i offentlige anbudsrunder verdt fem millioner euro eller mer. Hensikten er å bøte på ubalanser i markedsadgangen mellom EU og handelspartnerne. Slike tiltak vil kunne benyttes overfor selskaper fra land som ikke har åpnet opp sitt anskaffelsesmarked for EU-bedrifter, og vil bare kunne innføres med Europakommisjonens godkjenning. Les mer her 

TRANSPORT: Nye regler for fartsskrivere
Europaparlamentet stemte nylig for en avtale inngått med Rådet om spesifikasjoner for en ny generasjon av digitale fartsskrivere. Smarte fartsskrivere skal gi bedre håndhevelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, gjøre svindel vanskeligere, styrke sikkerheten på veiene og redusere behovet for kontroll av selskapene. Les mer her 

STATSSTØTTE: Høring om veileder for statsstøttenotifisering
Europakommisjonen ber om innspill på en veileder for identifisering av statsstøttetiltak som må notifiseres til Kommisjonen for godkjenning før de blir iverksatt. Veilederen skal gi praktiske svar til nasjonale myndigheter og domstoler og andre interesserte fremfor å drøfte teoretiske spørsmål. Les mer her 

SYSSELSETTING: Forslag for å styrke EURES
Europakommisjonen la i dag fram et forslag som skal styrke EURES, det pan-europeiske jobbsøkernettverket. Hensikten er å gjøre nettverket i stand til å gi flere jobbtilbud og hjelpe arbeidsgivere å fylle ledige stillinger. Les mer her 

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Free movement of workers
Fiskerikommissær Maria Damanaki: Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Justiskommissær Viviane Reding: Future of the Safe Harbour Agreement in the light of the NSA affair
Utvidelseskommissær Štefan Füle: Iceland: respecting decision and remaining open
Landbrukskommissær Dacian Ciolos: A modern farming sector, producing in line with society's expectations
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Erasmus+ gets plus points for tackling Europe's education challenges 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645