NHO Europanytt 17.02.2014

Næringslivets innspill til Konkurranseevnerådet | Standardisering, godstransport og gruppeunntak i EØS-komiteen | Tilstandsrapport om europeisk næringsliv | Energiforbruket redusert | Slutt på roaming vil øke kundemassen | Denne uken i EU

Publisert 17.02.14

NHO Brussel

KONKURRANSE: Næringslivets innspill til Konkurranseevnerådet
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev med sine anbefalinger til Rådet. Organisasjonen ønsker en ny europeisk styring for å sikre næringslivets konkurranseevne og foreslår tre konkrete tiltak for å gjennomføre dette. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

EØS: Standardisering, godstransport og gruppeunntak i EØS-komiteen
På møtet i EØS-komiteen nylig, vedtok komiteen å innlemme 52 rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse rettsaktene er en forordning om europeisk standardisering og en forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport. Det ble også vedtatt å forlenge det alminnelige gruppeunntaket for statsstøtte til 30. juni 2014. Les mer her

KONKURRANSE: Tilstandsrapport om europeisk næringsliv
Europakommisjonen la i dag fram en statusrapport om europeisk næringsliv. Ifølge rapporten, er det behov for målrettet støtte for å gjenskape vekst. De fleste sektorene har fortsatt ikke nådd samme nivå som før krisen og det er store forskjeller fra sektor til sektor og mellom land. Les mer her

ENERGI: Energiforbruket redusert
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, sank EUs innenlandske bruttoenergiforbruk med 8 prosent i perioden 2006-2012. Energiavhengighetsraten, som viser i hvilken grad et land er avhengig av energiimport, var på 53 prosent i EU i 2012. Les mer her

TELEKOM: Slutt på roaming vil øke kundemassen
Ifølge en undersøkelse lagt fram av Europakommisjonen i dag, går tele-selskapene glipp av et marked på rundt 300 millioner mobilbrukere på grunn av roaming. Undersøkelsen viser at 94 prosent av mobilbrukere som reiser utenfor eget land begrenser bruken av ulike tjenester som følge av roamingkostnadene. Roaming har dermed negative konsekvenser for andre næringer, som app-sektoren. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for økonomi og finans og Rådet for konkurranseevne. Landbruksministrene skal diskutere det greske formannskapets arbeidsprogram og et lovforslag om promotering av landbruksprodukter på det indre marked og i tredjeland.
Finansministrene har den felles avviklingsmekanismen for banker og forberedelser til G20-møtet for finansministre på agendaen. Ministrene har også Europakommisjonens årlige vekstundersøkelse og en rapport om varslingsmekanismer om makroøkonomiske ubalanser på dagsorden. Eurogruppen har også møte.
Rådet for konkurranseevne skal diskutere Kommisjonens meddelelse om næringslivets konkuranseevne, den årlige vekstundersøkelsen for 2014 og en tilstandsrapport for det indre marked. Det europeiske forskningsområdet (ERA) og forholdet mellom EU og den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) er også på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper, og den månedlige rapporten om medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen. Kommisjonen skal også lansere en ny strategi for kyst- og maritim turisme og organisere en konferanse om byers rolle i regionalpolitikken.
EUROPAPARLAMENTET har komité- og politisk gruppeuke. Økonomikomiteen skal stemme over hvitvasking og skyggebanksektoren. Medlemmer fra sosialkomiteen skal delta i uformelle forhandlinger med Rådet om utstasjonerte arbeidstagere. Det arrangeres en høring om Retten til rent vann. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605