NHO Europanytt 18.11.2013

Overskudd i den eksterne handelsbalansen | Tillit til bankindustrien | Forbedrede rettigheter for sjømenn | Resultattavle for investeringer i FoU

Publisert 18.11.13

NHO Brussel

HANDEL: Overskudd i den eksterne handelsbalansen
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, hadde EU et overskudd i den eksterne handelsbalansen for varer på 0,6 milliarder euro i september. EUs import fra de største handelspartnerne, med unntak av Tyrkia og India, falt i perioden januar til september 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. Importen fra Norge falt med 11 prosent. Når det gjelder eksport var mønsteret mer blandet. Les mer her

FINANS: Tillit til bankindustrien
Det nylige rådsmøtet for økonomi og finans uttalte seg om sikkerhetsmekanismer og oppfordret Den europeiske sentralbanken om å foreta en omfattende vurdering av bankinstitusjonene. Målet er å styrke tilliten til bankindustrien og forbedre betingelsene for lån til selskaper og husholdninger. Rådet konkluderte også om EU-statistikk som et ledd i en årlig vurdering av statistisk styring. Andre saker som ble diskutert var skatt på sparing, merverdiavgift, hvitvasking og oppløsning av banker. Les mer her

ARBEIDSLIV: Forbedrede rettigheter for sjømenn
Europakommisjonen foreslo i dag å inkludere sjømenn i fem EU-direktiver om arbeid. Sjømenn vil da ha de samme rettigheter som landarbeidere. Selv om EU-lovgivningen om arbeid generelt har inkludert alle sektorer, har enkelte direktiver gitt medlemslandene mulighet til å unnta sjømenn fra deres rett til informasjon og konsultasjon. Forslaget er nå oversendt Rådet og Europaparlamentet for godkjenning. Les mer her

FORSKNING: Resultattavle for investeringer i FoU
Europakommisjonen publiserte i dag årets Resultattavle for FoU-investeringer. De 527 europeiske selskapene som er med, økte sine investeringer i FoU med 6,3 prosent og sitt nettosalg med 4,3 prosent i 2012. De 658 amerikanske selskapene økte sine investeringer med 8,2 prosent, men nettosalget vokste kun med 2,9 prosent. Les mer her

TALER:
Handelskommissær Karel De Gucht: TTIP: The new EU-US commercial relationship and the future of the EU-Swiss trade
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Savings taxation - Statement by Commissioner Šemeta at the Economic and Finance Ministers Council

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og forsvar og i Rådet for generelle anliggender. Rådet for utenrikssaker har forberedelsene til toppmøtet med EUs østlige partnere og EU-Kina-toppmøtet på dagsorden. På et felles møte med forsvarsministrene står den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken og forsvarsindustrien på agendaen. På et møte i Det europeiske forsvarsbyrået, skal samarbeid innenfor foreslåtte forsvarsprosjekter drøftes. På møtet i Rådet for generelle anliggender står veikartet for det europeiske semester for 2014 på agendaen. Ministrene skal også få presentert den årlige vekstundersøkelsen for 2014 og Europakommisjonens arbeidsprogram for neste år.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram en revisjon av småkravsprosessen for løsning av sivile tvister. Kommisjonen skal også vedta den månedlige pakken om brudd på EU-lovgivningen.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 og over de forskjellige EU-programmene. De skal også stemme over EUs budsjett for 2014. Parlamentet skal videre stemme over lovgivning om kjønnskvotering i styrer, og over lovgivning for små investorer som ønsker å kjøpe investeringsprodukter. Representanter fra Miljøkomiteen deltar på FNs klimamøte i Warszawa. Sysselsettingskomiteen og økonomikomiteen skal drøfte den årlige vekstundersøkelsen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605