NHO Europanytt 20.01.2014

Handlingsplan for fornybar havenergi | Initiativ mot skattediskriminering | Denne uken i EU

Publisert 20.01.14

NHO Brussel

ENERGI: Handlingsplan for fornybar havenergi
Europakommisjonen la i dag fram en handlingsplan for utvikling av sektoren for fornybar havenergi. Et sentralt element i strategien er etableringen av et forum for havenergi for kapasitetsbygging og samarbeid. Les mer her 

INDRE MARKED: Initiativ mot skattediskriminering
Europakommisjonen lanserte i dag et initiativ for å gjennomgå EU-landenes skattebestemmelser for å sikre at de ikke diskriminerer mobile EU-borgere. Initiativet retter seg både mot yrkesaktive individer, som arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og andre grupper, som pensjonister. Les mer her 

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: The EU Data protection reform: helping businesses thrive in the digital economy 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker. På dagsorden står blant annet EUs innsats i Afghanistan etter 2014, EUs sanksjoner mot Iran og forberedelse av EU-Russland-toppmøtet.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram 2030-rammeverket for EUs klima- og energipolitikk. Kommisjonen skal også legge fram en meddelelse om europeisk industri, og en meddelelse om det indre marked for industriprodukter.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Greske ministre skal presentere formannskapets prioriteringer. Europaparlamentarikere og nasjonale parlamentarikere skal drøfte de nasjonale parlamentenes rolle i det europeiske semester. Indre markedskomiteen skal stemme over nye regler for e-call, et felles europeisk nødsystem i biler, og evaluere nasjonale reguleringer om adgang til yrker. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som skal tette smutthull i lovgivningen om illegal frakt av avfall. Handelskomiteen skal stemme over et forslag om antidumpingtiltak, og stemme over en resolusjon om Kinas gjengjeldelsestiltak mot vin fra EU. Sysselsettingskomiteen har utstasjoneringsdirektivet på agendaen. Økonomikomiteen har pengemarkedsfond og langsiktig finansiering av den europeiske økonomien på dagsorden. Industrikomiteen har et indre marked for elektronisk kommunikasjon og en studie om REACH sine konsekvenser for SMB’er på agendaen. Justiskomiteen har kollektive søksmål på agendaen. På agendaen står også avtalene inngått mellom Rådet og Parlamentet om tobakksdirektivet, kliniske studier, reform av revisjonsregler og teknisk kontroll av kjøretøy. Parlamentspresidenten deltar på World Economic Forum i Davos.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645