NHO Europanytt 20.11.2013

Saker fra EØS-rådet | Finansiering av offentlige sykehusapotek | Enighet om EUs budsjetter for 2014 og 2014-2020 | Grønt lys for ERASMUS+ | Finansieringsordning for infrastruktur | Auksjonering av karbonutslippskvoter | EUs nye kulturprogram

Publisert 20.11.13

NHO Brussel

EØS: Saker fra EØS-rådet
På møtet i EØS-rådet i går, drøftet partene 2030-rammeverket for klima og energi. Partene diskuterte også forhandlingene om handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA, der betydningen av dialog og utveksling av informasjon ble understreket. EØS-rådet oppfordret til fortsatt deltakelse i EUs programmer for konkurranseevne og innovasjon. Les mer her

STATSSTØTTE: Finansiering av offentlige sykehusapotek
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok i dag en beslutning om at Norge må endre finansieringen av offentlige sykehusapotek slik at den blir i tråd med EØS-regelverket om statsstøtte. Norske myndigheter har fram til 20. desember 2013 på å ta stilling til de foreslåtte endringene fra ESA. Les mer her

ØKONOMI: Enighet om EUs budsjetter for 2014 og 2014-2020
Europaparlamentet og Rådet ble i går enige om EUs budsjetter for 2014 og for perioden 2014-2020. Rådet kunne dermed i dag formelt godkjenne budsjettet for 2014. Formell godkjenning av langtidsbudsjettet kommer i løpet av de neste ukene. Les mer her og her

UTDANNING: Grønt lys for ERASMUS+
Europaparlamentet godkjente i går ERASMUS+, EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport som trer i kraft i januar neste år. Budsjettet for det syvårige programmet er 40 prosent høyere enn for det nåværende Erasmus-programmet. Les mer her

TRANSPORT: Finansieringsordning for infrastruktur
Europaparlamentet godkjente i går en avtale med medlemslandene om EUs nye finansieringsordning CEF som skal sørge for raskere finansiering til ferdigstillelsen av transeuropeiske forbindelser innen transport, energi og telekommunikasjon. Europaparlamentet godkjente også retningslinjer for utviklingen av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). Les mer her

KLIMA: Auksjonering av karbonutslippskvoter
Rådet godtok i dag en avtale med Europaparlamentet om et forslag som endrer tidsplanen for auksjonering av karbonutslippskvoter. Forslaget må formelt godkjennes før det kan tre i kraft. Les mer her

KULTUR: EUs nye kulturprogram
Europaparlamentet stemte i går for EUs nye kulturprogram. Programmet som kalles Creative Europe, skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden. Budsjettet for programmet er på 1,4 milliarder euro over syv år. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605