NHO Europanytt 20.12.2013

ESA stevner Norge for EFTA-domstolen | ESA krever endring i produksjon av dyrefôr | Forordning om utslipp av fluorholdige klimagasser | Nye regler for teknisk kontroll av kjøretøy | Avtale om miljøkonsekvensutredninger | Høring om rammeverk for statsstøtte til FoU | Resultattavle for statsstøtte | Internasjonal handel i tjenester | Enighet om universell mobillader

Publisert 20.12.13

NHO Brussel

INDRE MARKED: ESA stevner Norge for EFTA-domstolen
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, bringer Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av brudd på EØS-avtalen når det gjelder nasjonale regler for avgift på utenlandsregistrerte leasing-biler og på grunn av manglende gjennomføring av nye EØS-regler om lufthavnavgifter. Les mer her og her

INDRE MARKED: ESA krever endring i produksjon av dyrefôr
ESA sendte nylig en grunngitt uttalelse til norske myndigheter om at de må sørge for at produksjon av dyrefôr med fiskemel ikke foregår på samme produksjonslinje som dyrefôr uten fiskemel. ESA avviser også Norges søknad om revidering av overvåkningsprogrammet for kugalskap. Norge har to måneder på seg til å følge opp den grunngitte uttalelsen. Les mer her

KLIMA: Forordning om utslipp av fluorholdige klimagasser
Rådet godkjente nylig en avtale inngått med Europaparlamentet om en forordning om fluorholdige klimagasser (F-gass). Forordningen vil redusere dagens F-gassutslipp med to tredjedeler innen 2030. Lovforslaget må formelt vedtas av både Europaparlamentet og Rådet. Les mer her

SAMFERDSEL: Nye regler for teknisk kontroll av kjøretøy
Representanter fra Rådet og Europaparlamentet ble i går enige om en ny regelverkspakke om teknisk kontroll av kjøretøy. Pakken vil bestå av tre direktiver, et direktiv for periodisk kjøretøykontroll, et for kontroll på vei og et for registreringsdokumenter. Les mer her

MILJØ: Avtale om miljøkonsekvensutredninger
Representanter fra Rådet og Europaparlamentet ble i dag enige om direktivet om miljøkonsekvensutredninger. Direktivet skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for miljø og helse ved å fastsette minstekrav til slike utredninger. Les mer her

STATSSTØTTE: Høring om rammeverk for statsstøtte til FoU
Europakommisjonen lanserte i dag en høring om et utkast til rammeverk for reviderte betingelser for statsstøtte innenfor forskning, utvikling og innovasjonsaktiviteter. Det foreslåtte rammeverket komplementerer gruppeunntaksforordningen. Les mer her

STATSSTØTTE: Resultattavle for statsstøtte
Europakommisjonen publiserte i dag den nyeste utgaven av resultattavlen for statsstøtte. Oversikten viser en skarp reduksjon i hjelp til finanssektoren. Les mer her

HANDEL: Internasjonal handel i tjenester
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, steg EUs internasjonale handel innenfor tjenestesektoren i 2012 sammenlignet med 2011. Eksporten steg med 9 prosentpoeng og importen steg med 6 prosentpoeng. USA og EFTA-landene er EUs viktigste handelspartnere. Les mer her

INDRE MARKED: Enighet om universell mobillader
Representanter fra Europaparlamentet og Rådet ble i går enige om en avtale om radioutstyr. Ifølge avtalen skal mobiltelefonprodusenter produsere mobiltelefoner som er kompatible med en universell lader for å kutte kostnader og avfall. Avtalen må formelt vedtas av Parlamentet og Rådet. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605