NHO Europanytt 24.01.2014

Næringslivet trenger tydeligere signaler om energipolitikken | Støtter strengere kontroll med avfallsforsendelser | Nedgang i EUs eksterne handelsbalanse | EU nettoinvestor | Strengere tobakkslovgivning | Bedre regelverk for kliniske forsøk

Publisert 24.01.14

NHO Brussel

ENERGI: Næringslivet trenger tydeligere signaler om energipolitikken
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om Europakommisjonens forslag til ny industripolitikk og 2030-rammverket for energi og klima. Ifølge organisasjonen er det positivt at utfordringene de høye energiprisene har for industrien anerkjennes. Målet for utslippsreduksjon er imidlertid kun realistisk dersom en bindende internasjonal klimaavtale kan bli inngått i 2015. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

MILJØ: Støtter strengere kontroll med avfallsforsendelser
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for et lovforslag som skal slå ned på illegale avfallsforsendelser innen EU og til land utenfor EU. Reglene skal lukke juridiske smutthull og innebærer flere inspeksjoner. Parlamentarikerne foreslår også at medlemslandene inkluderer et minsteantall fysiske kontroller i inspeksjonsplanene og at inspektørene får utvidet myndighet. Les mer her 

ØKONOMI: Nedgang i EUs eksterne handelsbalanse
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var EUs sesongjusterte eksterne handelsoverskudd for tredje kvartal 2013 på 31,4 milliarder euro. Det er en nedgang på 1,9 milliarder euro sammenlignet med samme kvartal året før. Norges handelsoverskudd var på 9,5 milliarder euro i tredje kvartal i 2013, en nedgang på 3,3 milliarder euro fra samme kvartal året før. Les mer her 

ØKONOMI: EU nettoinvestor
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, er EU fortsatt en nettoinvestor i resten av verden. USA og Sveits er EUs største partnere på dette området, mens Norge er den sjette største investoren i EU. 40 prosent av EUs utenlandsinvesteringer går til resten av verden mens 60 prosent er investeringer i et annet EU-medlemsland.. Les mer her

HELSE: Strengere tobakkslovgivning
Helsekomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for en avtale med Rådet om ny lovgivning om tobakksprodukter som oppdaterer det eksisterende tobakksdirektivet. Lovgivningen skal gjøre tobakk mindre attraktivt for unge og omfatter blant annet større helseadvarsler på produktene og regulering av e-sigaretter. Les mer her 

HELSE: Bedre regelverk for kliniske forsøk
Helsekomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for en avtale med Rådet om nytt regelverk for kliniske forsøk. Ifølge lovforslaget vil farmasøytselskaper og forskere måtte gjøre alle sine kliniske forsøk tilgjengelig via en offentlig database. Regelverket skal samtidig sikre bedre beskyttelse av pasientene. Les mer her                          

TALER:
Handelskommissær Karel De Gucht: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Where do we stand on the hottest topics in the current debate?
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: "Competitiveness, Growth, Employment – what strategy for the EU"
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: A vision for Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605