NHO Europanytt 24.06.2013

Rådsmøte for økonomi og finans | Rådsmøte for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk | Nye forbrukerregler

Publisert 24.06.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Rådsmøte for økonomi og finans
På rådsmøtet for økonomi og finans nylig, ble ministrene enige om en tiltakspakke for å bekjempe momssvindel. De godkjente de landspesifikke anbefalingene for medlemslandene og vedtok en anbefaling om å tillate Latvia å ta i bruk euro som valuta fra 1. januar 2014. Les mer her

HELSE: Rådsmøte for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk
På rådsmøtet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk nylig, vedtok ministrene et direktiv om minimum helse- og sikkerhetskrav for arbeidstakere som eksponeres for elektromagnetiske felt. De vedtok et direktiv om gjennomgang av regnskapsreglene for selskaper, ble enige om en generell tilnærming til et direktiv om supplerende pensjonsrettigheter og et revidert utkast av tobakksdirektivet. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nye forbrukerregler          
Europakommisjonen la i dag fram nye regler for hva telekomoperatører og internettleverandører bør gjøre om kundenes personopplysninger forsvinner, stjeles eller på annen måte utsettes for fare. Hensikten er å sikre alle kunder likebehandling i EU ved brudd på datasikkerheten, og at selskaper som opererer i flere land har en pan-europeisk strategi for å håndtere problemet. Les mer her

TALER:
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Statement at Ecofin Council

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. De har Det europeiske semester, initiativer for å styrke sysselsetting blant unge og finansering av økonomien og fullførelsen av EUs økonomiske og monetære union på dagsordenen. De skal også drøfte Latvias søknad om å ta i bruk euro som valuta fra 1. januar 2014.
RÅDSMØTE i Rådet for utenriks, i Rådet for landbruk og fiskeri og i Rådet for generelle anliggender. Rådet for utenriks har Vest-Balkan, EUs naboskap i sør, utviklingen i Afghanistan og fredsprosessen i Midtøsten på agendaen. De skal også forberede ministermøtet i EUs østlige partnerskap. I tillegg har ministrene møte i samarbeidsrådet mellom EU og Ukraina. Rådet for landbruk og fiskeri skal forsøke å komme til politisk enighet om reformen av EUs felles landbrukspolitikk. Rådet for generelle anliggender har EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020 og forberedelser til EU-toppmøtet på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer EUs uke for bærekraftig energi 2013. Kommisjonen skal sammen med OECD presentere 2013-utgaven av utdanningsrapporten «Education at a Glance», vedta en meddelelse om hvordan e-anskaffelser kan modernisere offentlig sektor og foreslå et nytt rammeverk for investorer som ønsker å investere i bedrifter og prosjekter med langsiktige utsikter. Kommisjonen skal også forsøke å komme til politisk enighet med Rådet og Europaparlamentet om reformen av EUs felles landbrukspolitikk. 
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Parlamentarikerne skal holde en rekke møter for å diskutere utfallet av forhandlingene mellom det irske formannskapet og Europaparlamentet om EUs langtidsbudsjett. Budsjettkomiteen skal få en presentasjon av Europakommisjonen om de finansielle estimatene for 2014. Europaparlamentets president skal delta på åpningen av EU-toppmøtet. De politiske gruppene skal forbedere plenumssamlingen i Strasbourg neste uke.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.