NHO Europanytt 25.10.2013

Næringslivets syn på den sosiale dimensjon | Offentlige investeringer må bidra til langsiktig vekst | Nye retningslinjer for regionalstøtte | Vedtok EUs nye miljøhandlingsprogram | Ønsker styrket økonomisk koordinering | Oppfordrer til global bindende klimaavtale | Digital økonomi, innovasjon og tjenester på agendaen

Publisert 25.10.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivets syn på den sosiale dimensjon
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går en uttalelse om den sosiale dimensjonen i EU og den økonomiske og monetære union (EMU). Ifølge organisasjonen må en styrking av den sosiale dimensjonen i EU og EMU være et resultat av tiltak som skal styrke konkurranseevnen, vekst og jobber, ikke av økt offentlig forbruk. Les mer her 

ØKONOMI: Offentlige investeringer må bidra til langsiktig vekst
De europeiske sosiale partnerne, deriblant BUSINESSEUROPE, publiserte i går sitt innspill til EU-toppmøtet. Partnerne oppfordrer regjerningene i EUs medlemsland om raskt å implementere forslagene om å bruke offentlige midler på både nasjonalt og EU-nivå for å øke offentlige og private investeringer for å gjenopprette økonomisk vekst og jobber. Les mer her 

STATSSTØTTE: Nye retningslinjer for regionalstøtte
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2014-2020. Retningslinjene angir når stater kan gi støtte til investeringer i nye sysselsettingsmuligheter og utvikling i regioner truet av fraflytting. Støtte til investeringer kan innvilges i regioner som utgjør maksimalt 25,51 prosent av befolkningen i Norge. Les mer her 

MILJØ: Vedtok EUs nye miljøhandlingsprogram
Europaparlamentet stemte i går for EUs sjuende handlingsprogram for miljø. Programmet varer fram til 2020. Programmet strukturerer hele miljøpolitikken til EU, fra vannforvaltning til klimaendringer. Parlamentarikerne oppfordrer EUs medlemsland til å håndheve EUs miljølovgivning strengere. Programmet må formelt vedtas også av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her 

ØKONOMI: Ønsker styrket økonomisk koordinering
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon om det europeiske semester der de tar til orde for en bedre koordinering av økonomi- og budsjettpolitikken til EUs medlemsland. Ifølge parlamentarikerne har ikke semesteret bidratt til å skape vekst, sysselsetting og investeringer slik det skulle. Ifølge resolusjonen ble kun 15 prosent av anbefalingene til medlemslandenes regjeringer i 2012 implementert i betydelig grad. Les mer her 

KLIMA: Oppfordrer til global bindende klimaavtale
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de oppfordrer deltakerne på FNs klimakonferanse om å etablere en tidsplan og neste skritt mot en global og bindende avtale i 2015. Parlamentet gjentok EUs tilbud om å øke sitt mål for utslippsreduksjoner til 30 prosent innen 2020 dersom andre land med store utslipp forplikter seg til sammenlignbare mål. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Digital økonomi, innovasjon og tjenester på agendaen
På EU-toppmøtet i går konkluderte EUs stats- og regjeringssjefer om hvilke tiltak som må iverksettes for å styrke den digitale økonomien, investeringer i forskning og innovasjon og tjenester. EUs ledere hadde også den økonomiske og monetære union, EUs sosiale dimensjon og bankunion på agendaen. Les mer her 

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: European skills and qualifications classification goes live
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Statement at the Tripartite Social Summit
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Measuring the impact of culture on jobs and growth
Transportkommissær Siim Kallas: Building a competitive future for Europe’s ports 

********************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645