NHO Europanytt 27.01.2014

Elektronisk faktura i offentlige anskaffelser | Lanserte prisen for fremme av foretak | Denne uken i EU

Publisert 27.01.14

NHO Brussel

INDRE MARKED: Elektronisk faktura i offentlige anskaffelser
Rådet bekreftet nylig en foreløpig avtale inngått med Europaparlamentet om et nytt direktiv som tar sikte på å spre bruken av ny teknologi i offentlige anbud. Direktivet skal redusere hindringene for å delta i det indre marked og løse utfordringene med ulike e-fakturasystemer i ulike medlemsland. Forslaget må formelt vedtas av Rådet og Europaparlamentet. Les mer her 

NÆRINGSLIV: Lanserte prisen for fremme av foretak
Europakommisjonen lanserte i dag 2014-utgaven av European Enterprise Promotion Awards, den europeiske prisen for fremme av foretak. Prisen deles ut til de mest kreative og vellykkede initiativer fra offentlige organ og offentlig-private partnerskap som støtter entreprenørskap, og særlig små og mellomstore bedrifter. Konkurransen for å kåre nasjonale vinnere som deretter skal konkurrere på internasjonalt nivå, starter nå. Norge kan også delta. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans. EUs finansministre skal få presentert det greske formannskapets arbeidsprogram. Rådet skal få en orientering fra Den europeiske sentralbanken om implementeringen av den felles tilsynsmekanismen (single supervisory mechanism). Rådet skal også drøfte implementeringen av vekst- og sysselsettingspakten. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN skal foreslå tiltak for strukturelle reformer av banksektoren i EU. Kommisjonen skal også legge fram et forslag til en ny matdistribueringsplan for skoler.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Troikaens arbeid i EU-landene Hellas, Spania, Portugal, Irland og Kypros står på agendaen. Miljøkomiteen skal stemme over delvis fritak fra det europeiske utslippskvotesystemet for interkontinentale flyvninger med landing i og avreise fra EU-medlemsland. Komiteen skal også stemme over en avtale med Rådet om å forby fluorholdige klimagasser i nye klimaanlegg og kjølesystemer fra 2025. Transportkomiteen skal fininnstille lovgivning om Det felles europeiske luftrommet (SES 2+). De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645