NHO Europanytt 27.05.2013

Næringslivets syn på produktsikkerhet | Næringslivets syn på smart regulering | Økonomiske utsikter for 2013 og 2014 | Samarbeid om Atlanterhavsforskning | Endring i strøm- og gasspriser

Publisert 27.05.13

NHO Brussel

PRODUKTSIKKERHET: Næringslivets syn på produktsikkerhet
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på produktsikkerhets- og markedsovervåkingspakken. Ifølge organisasjonen er det behov for en helhetlig tilnærming til produktsikkerhet for å gi lavere kostander for å følge reglene, bedre samarbeid mellom nasjonale myndigheter og hindre urettferdig konkurranse. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE.

KONKURRANSEEVNE: Næringslivets syn på smart regulering
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill om smart regulering til Rådet for konkurranseevne. Ifølge organisasjonen er det behov for et enklere regelverk for å skape et konkurransedyktig og dynamisk forretningsmiljø forankret i juridisk klarhet. Smart regulering er også avgjørende for EUs nye industripolitikk og utviklingen av det indre marked.

BUSINESSEUROPE: Økonomiske utsikter for 2013 og 2014
BUSINESSEUROPE la i dag fram sine økonomiske prognoser for EU for 2013 og 2014. Organisasjonen forventer at den økonomiske veksten forblir uforandret i 2013, men forventer en beskjeden vekst på 1,4 prosent i 2014, forutsatt at næringslivets tillit øker i løpet av 2013. BUSINESSEUROPE foreslår også en rekke tiltak for å sikre vekst.

FORSKNING: Samarbeid om Atlanterhavsforskning
EU, USA og Canada signerte nylig en avtale om forskningssamarbeid i Atlanterhavet. Hensikten er å oppnå en bedre forståelse av Atlanterhavet og fremme bærekraftig forvaltning av ressursene. Partene skal også undersøke samspillet mellom Atlanterhavet og det arktiske hav, særlig når det gjelder klimaendringene. Les mer her

ELEKTRISITET: Endring i strøm- og gasspriser
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, økte strømprisene for husholdningene med 6,6 prosent og gassprisene med 10,3 prosent fra andre halvdel av 2011 til andre halvdel av 2012. Tall for Norge viser at strømprisene sank med 9,8 prosent i den samme perioden. Les mer her

TALER:
Transportkommissær Siim Kallas: Electric mobility: the clean and competitive way ahead for European transport
Utvidelseskommissær Štefan Füle: The future of enlargement on the background of the crisis
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Atlantic Ocean Cooperation
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: Healthy Brain: Healthy Europe Conference
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Improving the well-being of citizens by improving literacy
Justiskommissær Viviane Reding: From vision to action: putting citizens at the heart of Europe

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenriks og i Rådet for konkurranseevne. Rådet for utenriks har EUs naboskap i sør og utviklingen i Midtøstenprosessen på agendaen. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk og FNs utviklingsagenda post-2015 er også på dagsordenen. Rådet for konkurranseevne har det indre marked og industri, og forsking og innovasjon på agendaen. Reform av revisjonsreglene, smart regulering, utfordringer i flere av industrisektorene i Europa og modernisering av statsstøttereglene er på dagsordenen. Ministrene skal også diskutere opphavsrettsregler og framgangen innenfor EUs handlingsplan for det indre markedet, Single Market Act. Rådet skal også komme til enighet om en politikk for romfartsindustrien. Forhandlingene om Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, og EUs fellesprogrammer innenfor forskning er på agendaen. Ministrene har også internasjonalt samarbeid på forskningsområdet, superdatamaskiner, og det europeiske forskningsområdet på agendaen. 
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram sine landspesifikke anbefalinger for EUs medlemsland for 2013 og vedta den månedlige pakken om medlemslandenes brudd på EUs regelverk. Kommisjonen skal også arrangere et forum for bærekraftig industri, en konferanse om europeisk hjerneforskning og dele ut Den europeiske sosiale innovasjonsprisen.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Parlamentets president og lederne for de politiske gruppene har møte med Rådets president og Europakommisjonens president om utfallet av EU-toppmøte på skatteunndragelse og energipolitikk. Transportkomiteen skal stemme over nye regler som endrer EUs standarder for sikkerhetskontroll for biler, lastebiler og motorsykler. Komiteen for offentlig helse skal stemme over et lovforslag om å øke åpenheten og rapporteringskravene for testing av medisiner, og over en oppdatering av lovgivningen om mat for spedbarn. Budsjettkomiteen skal få presentert et utkast til budsjett for 2014 av Kommisjonen. Europaparlamentets president og lederne for de politiske gruppene skal ha møte med Litauens stats- og regjeringsledere i forkant av det kommende litauiske formannskapet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.