NHO Europanytt 28.06.2013

Arbeidslivets parter på EU-toppmøtet | Innspill om konfliktmineraler | Forslag om e-fakturering | Nye fond for langsiktige investeringer | Norske regler for børseierselskap i strid med EØS-avtalen | Det litauiske formannskapet – troverdighet, vekst og åpenhet

Publisert 28.06.13

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Arbeidslivets parter på EU-toppmøtet
Arbeidslivets parter, inkludert BUSINESSEUROPE, deltok for aller første gang på EU-toppmøtet i går, for å diskutere sysselsetting blant unge og tilgang på finansiering. Ifølge BUSINESSEUROPE må arbeidsledigheten blant unge bekjempes med strukturelle reformer. Organisasjonen oppfordrer EUs stats- og regjeringssjefer til å vedta Europakommisjonens landspesifikke anbefalinger og ber medlemslandene sikre at de blir fulgt opp. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE.

HANDEL: Innspill om konfliktmineraler
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen om et mulig EU-initiativ om ansvarlig kjøp av mineraler fra konfliktrammede og høyrisikoområder. Ifølge organisasjonen bør et slikt initiativ bidra til hovedmålet, som er å forbedre situasjonen i konfliktområdene. I tillegg er ansvarlig kjøp av mineraler en global utfordring som behøver en global løsning.

INDRE MARKED: Forslag om e-fakturering
Europakommisjonen la nylig fram et direktivutkast om e-faktura i offentlige anskaffelser. Kommisjonen la også fram en meddelelse som inneholder en visjon for full digitalisering av offentlige anskaffelsesprosesser. Les mer her

INDRE MARKED: Nye fond for langsiktige investeringer
Europakommisjonen la nylig fram forslag til en ny form for investeringsfond, rettet mot investorer som ønsker å plassere langsiktige investeringer i bedrifter og prosjekter. Disse private langsiktige europeiske investeringsfondene skal kun investere i bedrifter som har bruk for midlene over lengre tid. Les mer her

INDRE MARKED: Norske regler for børseierselskap i strid med EØS-avtalen
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, oversendte nylig en grunngitt uttalelse til Norge om at landet ikke har overholdt EFTA-domstolens dom i børseierskapssaken. Ifølge dommen er norske regler for børseierskap i strid med EØS-reglene om etableringsfrihet og fri bevegelse av kapital, fordi de norske reglene begrenser muligheten til å investere i børsforetak og verdipapirregistre. Les mer her

ARTIKKEL: Det litauiske formannskapet – troverdighet, vekst og åpenhet
1. juli overtar Litauen stafettpinnen fra Irland og blir det første baltiske landet som innehar formannskapet i Rådet i EU. Landet er blant de som best har klart seg gjennom den økonomiske og finansielle krisen, og vil forsøke å organisere formannskapet på en like effektiv og resultatorientert måte. Deres program er utarbeidet med basis i 18-månedersprogrammet til trioen de utgjør sammen med Irland og Hellas, med vekt på troverdighet, vekst og åpenhet i Europa.

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Multiannual Financial Framework: political agreement reached - Statement
Handelskommissær Karel de Gucht: Unity in Diversity: finding the right balance between uniformity and fragmentation

NHO Europanytt tar nå sommerferie. Neste utgave kommer i september.
Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.