NHO Europanytt 28.10.2013

Initiativ for å fremme nettskytjenester | Bebyggelseslandskap utgjør 5 prosent av EUs areal

Publisert 28.10.13

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Initiativ for å fremme nettskytjenester
Europakommisjonen etablerte i dag en ekspertgruppe som skal arbeide med sikre og rettferdige vilkår for nettskykontrakter, på grunnlag av et frivillig instrument. Hensikten er å identifisere gode eksempler for å håndtere bekymringer forbrukere og små bedrifter har knyttet til kjøp av slike tjenester. Resultatene fra gruppens arbeid vil bli benyttet i en bred offentlig høring om veien videre for slike kontrakter. Les mer her 

AREALBRUK: Bebyggelseslandskap utgjør 5 prosent av EUs areal
Ifølge tall publisert av Eurostat nylig, dekket bygninger, veier og andre former for bebyggelseslandskap 5 prosent av EUs areal i 2012. Skog utgjorde 40 prosent og landbruksområder en fjerdedel av det samlede arealet. Det er store variasjoner mellom landene. Les mer her 

TALER:
Miljøkommissær Janez Potočnik: The future European economy 

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN organiserer forumet EU-strategien for Donauregionen og konferansen Veien til vekst.
EUROPAPARLAMENTET har eksterne aktiviteter denne uken. 

********************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645