NHO Europanytt 29.01.2014

Tillater ratifisering av ILO-konvensjon | Enighet om fiskerireform | Høring om støtte til viktige prosjekter | Bedre kvalitetssikring | Stabil spare- og investeringsrate | Reform av EUs banksektor | ARTIKKEL: Renessanse av EUs næringspolitikk?

Publisert 29.01.14

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Tillater ratifisering av ILO-konvensjon
Rådet vedtok nylig en avgjørelse som tillater EUs medlemsland å ratifisere ILO-konvensjonen om arbeidstakere i private hjem. Konvensjonen trådde i kraft i september 2013 og flere EU-land ønsker å ratifisere den. Det var derfor nødvendig å rydde unna alle eventuelle juridiske hindre for ratifisering. Les mer her

FISKERI: Enighet om reform
Rådet og Europaparlamentet kom nylig til enighet om den foreslåtte forordningen for et europeisk maritimt og fiskerifond (EMFF). Dette er den siste av tre regelverk i reformpakken om den felles fiskeripolitikken. Les mer her

STATSSTØTTE: Høring om støtte til viktige prosjekter
Europakommisjonen sendte nylig en meddelelse om hvordan EUs medlemsland kan gi støtte til utførelse av viktige prosjekter av felles europeisk interesse (Important Projects of Common European Interest, eller IPCEIs) på høring. Initiativet er en del av den pågående moderniseringen av statsstøtte og skal bidra til å nå målene i Europa 2020, EUs vekststrategi. Høringsfristen er 28. februar. Les mer her

UTDANNING: Bedre kvalitetssikring
Ifølge to rapporter Europakommisjonen la frem nylig må kvalitetssikringen av utdanning moderniseres for å bedre prestasjonene ved universiteter og yrkesrettede læringsinstitusjoner. Les mer her

ØKONOMI: Stabil spare- og investeringsrate
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, holdt både husholdningenes sparerate og investeringsraten i næringslivet seg stabil fra andre til tredje kvartal i 2013, på henholdsvis 10,7 prosent og 18,9 prosent. Les mer her og her

FINANS: Reform av EUs banksektor
Europakommisjonen foreslo i dag nye regler som skal hindre de største bankene fra å involvere seg i egenhandel, på grunn av risikoen involvert. Les mer her

ARTIKKEL: Renessanse av EUs næringspolitikk?
Europakommisjonen la i forrige uke fram en meddelelse om næringspolitikk, med tittelen «For A European Industrial Renaissance». Spørsmålet er om meddelelsen er konkret nok til å sette i gang en renessanse. BUSINESSEUROPE, paraplyorganisasjonen for europeisk næringsliv der NHO er medlem, etterlyser klarere og strengere tiltak. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Speech by President Barroso at BusinessEurope Day: Industry matters
Handelskommissær Karel De Gucht: Industry Matters Trading our Way to Recovery
Transportkommissær Siim Kallas: The future of European rail: combining policy with innovation

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss