NHO Europanytt 30.10.2013

Retningslinjer for nye merverdiavgiftsregler | Økt investeringsrate og redusert sparerate | Forenkling for bygg- og anleggssektoren | Mismatch mellom ferdigheter og behov | Fiskemuligheter i Atlanterhavet og Nordsjøen i 2014 | Bedre vilkår for sesongarbeidere fra tredjeland | Enighet om samhørighetspolitikken

Publisert 30.10.13

NHO Brussel

SKATT: Retningslinjer for nye merverdiavgiftsregler
Europakommisjonen publiserte i går praktiske retningslinjer for å forberede næringslivet på de nye merverdiavgiftsreglene for telekommunikasjon og elektroniske tjenester. Etablering av såkalte one-stop-shops skal legge til rette for at bedrifter innenfor telekom, kringkasting og elektroniske tjenester kan oppfylle forpliktelsene sine i alle medlemslandene fra det landet de er registrert i. Les mer her 

ØKONOMI: Økt investeringsrate og redusert sparerate
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går økte næringslivets investeringsrate til 18,9 prosent i EU i andre kvartal i 2013, en økning på 0,1 prosentpoeng fra kvartalet før. Profittandelen økte til 37,1 prosent i samme periode. Husholdningenes sparerate sank til 10,7 prosent i andre kvartal i år, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra kvartalet før. Les mer her og her 

INDUSTRI: Forenkling for bygg- og anleggssektoren
Europakommisjonen la i dag fram enda et tiltak som skal bidra til å forenkle administrasjon og redusere kostnader for næringslivet. Forslaget fra Kommisjonen vil gjøre det mulig for produsenter av bygg- og anleggsmateriale å publisere prestasjonsdeklarasjoner på sine internettsider, i stedet for å måtte sende dem per post eller e-post til den enkelte kunde.  Les mer her 

UTDANNING: Mismatch mellom ferdigheter og behov
Europakommisjonen publiserte i dag en oversikt over hvert enkelt medlemslands framgang på en rekke indikatorer for utdanning og opplæring. Årets utgave av rapporten bekrefter et fall i sysselsettingsraten blant nyutdannede med minst videregående utdanning. I arbeidsstyrken i EU har en av fem med høyere utdanning en jobb som vanligvis krever lavere kvalifikasjoner. Les mer her 

FISKERI: Fiskemuligheter i Atlanterhavet og Nordsjøen i 2014
Europakommisjonen la i dag fram forslag på fangstmuligheter for 2014 i Atlanterhavet og Nordsjøen, i tillegg til internasjonale farvann. Forslaget etablerer totalkvoter og fangstmuligheter for både fiskestammer forvaltet av EU alene, for stammer forvaltet sammen med tredjeland som Norge, og for stammer forvaltet gjennom regionale organisasjoner. Les mer her 

SOSIALT: Bedre vilkår for sesongarbeidere fra tredjeland
Ifølge en avtale inngått mellom Europaparlamentet og Rådet i går, skal sesongarbeidere fra land utenfor EU få bedre arbeids- og boforhold, inkludert minimumslønn og egnet bosted. Lovforslaget tar sikte på å få en slutt på utnyttelse og skal forhindre at midlertidige opphold blir permanente. Les mer her 

REGIONALT: Enighet om samhørighetspolitikken
Rådet kom i går til enighet om sin innstilling til samhørighetspolitikken for 2014-2020. Representantene støttet den endelige kompromissteksten med Europaparlamentet om de gjenværende politiske spørsmålene i pakken om samhørighetspolitikk for 2014-2020. Pakken må formelt vedtas av Rådet og Europaparlamentet i plenum. Les mer her

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: Towards a more dynamic transatlantic area of growth and investment
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: The Path to Growth
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Public sector innovation: towards a business friendly public administration 

********************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645