NHO Europanytt 31.01.2014

Forlenger to sett retningslinjer | Forventet bedring i den økonomiske aktiviteten | Nye regler for luftfartsnavigeringstjenester | Interkontinental flytrafikk inn i ETS | Lovforslag om invaderende arter | Ordningene for skolefrukt og –melk styrkes

Publisert 31.01.14

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Forlenger to sett retningslinjer
EFTAs overvåkingsorgan ESA besluttet nylig å forlenge retningslinjene for statsstøtte til skipsbygging og statsstøtte for forskning, utvikling og innovasjon. De to settene med retningslinjer gikk ut 31. desember 2013, men er nå forlenget til 30. juni 2014. Dette er i overenskomst med Europakommisjonens avgjørelse om å forlenge de tilsvarende retningslinjene for EU. Les mer her

ØKONOMI: Forventet bedring i den økonomiske aktiviteten
Ifølge tall lagt fram av Europakommisjonen i går, var det en forbedring i indikatoren for forventet økonomisk aktivitet i EU i januar 2014. Dermed fortsetter den positive trenden man har sett siden mai 2013 selv om den er noe mer moderat. Indikatoren for forretningsklima holdt seg uendret i januar sammenlignet med desember 2013. Les mer her og her

TRANSPORT: Nye regler for luftfartsnavigeringstjenester
Transportkomiteen i Europaparlamentet stemte i går for nye regler for flynavigasjonstjenester. Det oppdaterte regelverket skal gi nasjonale myndigheter mer uavhengighet og industrien mer innflytelse på utformingen av mer effektive systemer for luftromsnavigering. Les mer her

KLIMA: Interkontinental flytrafikk inn i ETS
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte i går for å inkludere CO2-utslipp fra interkontinental flytrafikk i EUs kvotehandelssystem, ETS. Ifølge de nye reglene skal alle utslipp over EU- og EØS-området til og fra flyplasser i EU inkluderes uavhengig av om flygningene er interkontinentale eller ikke. Les mer her

MILJØ: Lovforslag om invaderende arter
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte i går for et nytt lovforslag om invaderende arter. Et av tiltakene går ut på at arter som kan bære eller forårsake sykdommer, skader på miljøet eller økonomiske tap skal forbys. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet for å forsøke å komme til enighet om lovforslaget. Les mer her

HELSE: Ordningene for skolefrukt og –melk styrkes
Europakommisjonen la i går fram et forslag om å kombinere og styrke skolefrukt- og skolemelkordninger innenfor et felles rammeverk. Målet er å styrke ordningenes pedagogiske elementer og bidra til sunnere kosthold og forebygge overvekt. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss