NHO Europanytt 31.05.2013

Fortsetter å redusere overfiske | Saker fra Konkurranseevnerådet | Avtale om det transeuropeiske transportnettverk | Landspesifikke anbefalinger | Støtter offentliggjøring av informasjon av utbetalinger | Møte i Parlamentarikerkomiteen for EØS | Høring om arbeidsmiljø

Publisert 31.05.13

NHO Brussel

FISKERI: Fortsetter å redusere overfiske        
Europakommisjonen la i går fram et høringsdokument om situasjonen for fiskebestandene i EU, og redegjorde for sine intensjoner når det gjelder fiskerimuligheter for 2014. Ifølge de nyeste tallene har Kommisjonens innsats for å redusere overfiske begynt å gi resultater, men ytterligere innsats er nødvendig. Les mer her

KONKURRANSEEVNE: Saker fra Konkurranseevnerådet
På rådsmøtet nylig, ble EUs ministere enige om to forordninger om reform av statsstøttereglene. Ministrene kom også til enighet om smart regulering, romfartspolitikk og superdatamaskiner. På agendaen sto også opphavsrettsregler, reform av revisjonsreglene, EUs handlingsplan for det indre marked og utfordringer i flere av Europas industrisektorer. I tillegg sto forskning og innovasjon på agendaen. Les mer her

TRANSPORT: Avtale om det transeuropeiske transportnettverk  
Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet kom i går til enighet om forslag som skal omdanne et lappeteppe av europeiske veier, jernbaner, flyplasser og kanaler til et enhetlig transeuropeisk transportnettverk, TEN-T, innen 2030. Hensikten er å legge bedre til rette for transport i det indre marked. Les mer her

ØKONOMI: Landspesifikke anbefalinger
Europakommisjonen la nylig fram sine landspesifikke anbefalinger for 2013-2014. Anbefalingene er basert på detaljerte analyser i det enkelte medlemsland, og gir veiledning til myndighetene om hvordan de kan skape vekst og arbeidsplasser og styrke konkurranseevnen. Les mer her

ENERGI: Støtter offentliggjøring av informasjon av utbetalinger
Europaparlamentets justiskomité stemte nylig for en avtale inngått mellom Parlamentet og Rådet om at store utvinningsselskaper innenfor olje, gass og mineraler skal avsløre alle detaljer om sine utbetalinger til nasjonale myndigheter. Hensikten med avtalen er å gjøre selskaper og nasjonale myndigheter mer ansvarlige. Les mer her

EØS: Møte i Parlamentarikerkomiteen for EØS
Parlamentarikerkomiteen for EØS hadde nylig møte. Komiteen vedtok tre rapporter og resolusjoner. En er om framtiden for EØS og EUs forhold til små land og Sveits, en gjelder transportpolitikken i EØS og en gjelder EØS-komiteens årsrapport for 2012 om EØS-avtalen. Les mer her

ARBEIDSLIV: Høring om arbeidsmiljø
Europakommisjonen lanserte i går en høring for å innhente synspunkter om resultatene fra evalueringen av EUs arbeidsmiljøstrategi for 2007-2012. Høringen avsluttes 26. juli 2013. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: The politics of the completing the telecoms single market
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Electronics for Europe: faster, smarter, cheaper
Transportkommissær Siim Kallas: Making the most of Europe’s ports to drive trade and growth
Økonomikommissær Olli Rehn: Press Speaking Points at the European Semester Press Conference
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Celebrating 25 years of EU support for Youth
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Statement on the Country-specific recommendations package 2013

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.