Nyhetsarkiv

 1. NHO Europanytt 16.01.2017

  16. januar 2017 | NHO Brussel

  Oppfordrer Europaparlamentet til å støtte CETA | Redusert ekstern handel i EU under fjoråret | Etterlyser felles EU-regler for bruken av robotikk | Norge må bedre kontrollen av produkter med kjøtt

 2. NHO Europanytt 12.01.2017

  12. januar 2017 | NHO Brussel

  Kommisjonen med forslag om regelforenklinger for tjenestesektoren | Støtter regelforenklinger for tjenestesektoren | Nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon | Ny EU-strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi | Vil ha frihet for næringslivet til å kunne flytte data | Nye regler vedrørende vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer

 3. NHO Europanytt 05.01.2017

  5. januar 2017 | NHO Brussel

  Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser | Økning i produksjonsprisene for industrien | 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet

 4. Clean Energy For All Europeans

  2. januar 2017 | Energi og klima, NHO Brussel

  Vinterpakken, eller mer presist den 4. energimarkedspakke, er den mest omfattende pakke på energiområdet noensinne. Med pakken ønsker Kommisjonen å stimulere til vekst, forsyningssikkerhet og konkurransekraft.

 5. NHO Europanytt 22.12.2016

  22. desember 2016 | NHO Brussel

  Økning i arbeidskraftkostnadene | Nærmere vedtak om offentlige kontroller langs matvarekjeden | Positiv utvikling på sysselsettings- og det sosiale området | Ekspertgruppe om bærekraftig finans | Ministrene drøftet ETS-reformen | Ny strategi for EUs tollunion | Innspill om kontraktsregler for kjøp på internett | Innspill om markedsovervåking

 6. Stor og utfordrende rolle for EUs minstemann

  19. desember 2016 | NHO Brussel

  Fra 1. januar tar Malta over EUs roterende formannskap. Det minste medlemslandet i EU skal styre Rådets arbeid for første gang siden tiltredelsen i 2004, og har en innholdsrik, men vanskelig periode i vente.

 7. NHO Europanytt 19.12.2016

  19. desember 2016 | NHO Brussel

  Stemte for innstramming av kvotehandelssystemet | Vil styrke aksjonærers engasjement i selskaper | Rådets forhandlingsposisjon om risikokapital | Støtter avtale for styrket beskyttelse mot kvikksølv | Regler for gjeninnføring av visumkrav | Avtale om 5G internett innen 2020 | Bil- og varebilprodusentene nådde utslippsmålene | Mer gjenstår for bedre håndtering av farlig avfall

 8. NHO Europanytt 15.12.2016

  15. desember 2016 | NHO Brussel

  Oppfordrer til videre fjerning av handelshindringer | EUs prioriteringer for 2017 vedtatt | Enighet om fangstmuligheter i Nordøst-Atlanterhavet | Stemte for å begrense dyphavsfiske | Stemte for nytt havneregelverk | Foreslår nytt regelverk for trygdekoordinering | Nytt fond for bredbåndsinfrastruktur | Ny rapport for bærekraftig transport

 9. NHO Europanytt 12.12.2016

  12. desember 2016 | NHO Brussel

  Enighet om russisk gass | 1 av 6 er lavtlønnede arbeidstakere | Ny handlingsplan mot reisedokumentsvindel | Nytt lovverk for kapitalmarkedet | Nye regler for aksjonærrettigheter | For høy ødeleggelse av landområder | Denne uken i EU

 10. NHO Europanytt 08.12.2016

  8. desember 2016 | NHO Brussel

  Ønsker færre hindringer til transport | Nytt direktiv mot skatteunndragelse | Nye grenser for luftforurensning | Støtter liberalisering av markedet for innenrikstog | BNP vokser 0,4 prosent i EU | Innovasjon sentralt i bærekraftig utvikling

 11. NHO Europanytt 05.12.2016

  5. desember 2016 | NHO Brussel

  Ny koalisjon for digitale ferdigheter | 405 EU-rettsakter innlemmet i 2016 | Kraftig økning i grønne obligasjoner | Klar for dataoverføringsavtale med USA | Denne uken i EU

 12. NHO Europanytt 01.12.2016

  1. desember 2016 | NHO Brussel

  Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen | Foreslår ny merverdiavgiftspakke | Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond | Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer | Foreslår nye regler for sentrale motparter | Enighet om roamingkostnader | Kritiske til regulering for byggevarer | Lavere energiforbruk og mer fornybar energi

 13. NHO Europanytt 28.11.2016

  28. november 2016 | NHO Brussel

  Annonserer gassforhandlinger med Russland | 40 prosent av EU-lands BNP er skatt | 1 av 5 arbeidsledige i EU finner arbeid | Denne uken i EU

 14. NHO Europanytt 24.11.2016

  24. november 2016 | NHO Brussel

  Støtter Kommisjonsinitiativ rettet mot insolvens | ESA godkjenner statsstøtte til nærskipsfart | Kommisjonsforslag til bankreform | Godkjenner informasjonsutveksling mellom europeiske skattemyndigheter | Kommisjonen med ny bærekraftig utviklingsstrategi | Godkjenner ny avtale om transatlantiske dataoverføringer | Vedtok ambisiøse mål mot luftforurensning | Tillater lengre fiskeritid til sjøs

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
22 >