Nyhetsarkiv

 1. NHO Europanytt 20.10.2016

  20. oktober 2016 | NHO Brussel

  BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016 | Mindre kvoteoverskudd i ETS | EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi | Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland | Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet | Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling

 2. NHO Europanytt 17.10.2016

  17. oktober 2016 | NHO Brussel

  Solidaritetsmekanisme for gasstilførsel | EUs fjerde jernbanepakke godkjent | EUs årlige regnskap friskmeldt | Ytterligere arbeiderrettigheter i EUs fiskerisektor | Denne uken i EU

 3. Reformen av EUs kvotehandelssystem

  17. oktober 2016 | Energi og klima, NHO Brussel

  I forbindelse med den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime EU-ETS, organiserte BusinessEurope nylig en høynivåkonferanse om hvilken virkning det nye systemet vil ha på selskapers investeringsbeslutninger.

 4. NHO Europanytt 13.10.2016

  13. oktober 2016 | NHO Brussel

  Parlamentet med endringsforslag til Kommisjonens ETS-reform | Europeiske bedrifter negative til dyrere klimakvoter | Oppfordrer til raskere implementering av CETA | Norge anklaget for brudd på EØS-avtalen | Rapport om veien mot sikkerhetsunionen | Afrikansk handelsavtale trår i kraft | Rådet enig om fiskekvoter i Østersjøen | Stabile investeringsrater

 5. NHO Europanytt 10.10.2016

  10. oktober 2016 | NHO Brussel

  Over 900 millioner flypassasjerer i 2015 | Høring om fusjonskontroll | Må dekarbonisere energigenererende sektor for å nå klimamålene | Oppfordrer til løfter om mer klimakutt

 6. NHO Europanytt 06.10.2016

  6. oktober 2016 | NHO Brussel

  Klart for EU å ratifisere Parisavtalen | Ny etat for grense- og kystkontroll | Foreslår reduksjon av kvoter i dyphavsfiske | Mer moderne verktøy for sysselsetting | Økt sikkerhetskontroll av eksportvarer i EU | EFTA forlenger avtalen med Eurostat

 7. NHO Europanytt 03.10.2016

  3. oktober 2016 | NHO Brussel

  Nærmere en ratifisering av Parisavtalen | EUs finanstilsynsorgan inn i EØS | Norge innlemmer mer EØS-lovverk i tide | Nye statistiske retningslinjer i investeringer | Denne uken i EU

 8. NHO Europanytt 29.09.2016

  29. september 2016 | NHO Brussel

  Strengere eksportkontroll av flerbruksvarer | Foreslår obligatorisk åpenhetsregister for EU-institusjoner | Halvparten av EUs varehandel foregår sjøveien | Ønsker større finansiering av krisehåndtering | Elbiler hjelper EUs grønne skifte

 9. Ny leder for NHO Brussel

  28. september 2016 | NHO Brussel

  NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto blir ny leder for NHOs Brussel-kontor.

 10. NHO Europanytt 26.09.2016

  26. september 2016 | NHO Brussel

  Økning i antall beslaglagte forfalskede varer | Nytt verktøy for konfliktløsning på markedet | Denne uken i EU

 11. NHO Europanytt 22.09.2016

  22. september 2016 | NHO Brussel

  Ny publikasjon om energi i EU | Nytt forslag for avskaffelsen av roamingkostnader | Anbefaler opprettelse av produktivitetsstyrer

 12. NHO Europanytt 19.09.2016

  19. september 2016 | NHO Brussel

  Ønsker tettere EU-handel med Japan | Støtter handelsavtale mellom EU med Canada | Støtte til EUs naboland | Uendret antall ledige stillinger i EU | Lavere økning i lønnskostnader i EU | Færre ozonnedbrytende stoffer i EU | Denne uken i EU

 13. NHO Europanytt 15.09.2016

  15. september 2016 | NHO Brussel

  Felleskap, velstand og sikkerhet | Økende e-handel | Mer moderne og allsidig opphavsrettsregelverk | Flere investeringsmuligheter for Europa | Bedre internettforbindelser for borgere og bedrifter | Foreslår 6,3 milliarder Euro mer til EU-budsjett | Åpner for mer handel med Afrika | En felleseuropeisk grense- og kystvakt

 14. Juncker: løsningen er mer og dypere samarbeid

  14. september 2016 | NHO Brussel

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker mener det neste året er skjebnesvangert for Europa og at de politiske valgene som blir tatt vil i stor grad definere EUs framtid.

 15. Utfordrende tider som avgjør Europas framtid

  13. september 2016 | NHO Brussel

  Både i forkant av 23. juni og nå i etterkant er det mye snakk om Brexit, både i Brussel, Norge og i resten av Europa. I forkant var spørsmålet hva britene ville velge, i etterkant er det hvilken form forholdet mellom EU og Storbritannia skal ha. I samme åndedrag nevnes gjerne Skottland og Nord-Irland og deres framtid i Storbritannia.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
22 >