Nyhetsarkiv

 1. NHO Europanytt 23.02.2017

  23. februar 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringsliv om felles skattegrunnlag for selskaper | Nye regler for å bekjempe skatteunngåelse | EU-landene på god vei i reformarbeidet for økt investering og sunn finanspolitikk

 2. NHO Europanytt 20.02.2017

  20. februar 2017 | NHO Brussel

  EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

 3. NHO Europanytt 16.02.2017

  16. februar 2017 | NHO Brussel

  Europaparlamentet om EUs fremtid | Ja til strengere grensekontroller | EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester | Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret

 4. NHO Europanytt 15.02.2017

  15. februar 2017 | NHO Brussel

  Godt nytt - Europaparlamentet godkjente i dag CETA-avtalen | Europaparlamentet har stemt over ETS-reformen

 5. NHO Europanytt 13.02.2017

  13. februar 2017 | NHO Brussel

  Denne uken i EU; Europaparlamentet stemmer over ETS og CETA | Forventer fortsatt økonomisk vekst i Europa kommende år | Kraftig skiller i minimumslønnen i EU

 6. NHO Europanytt 09.02.2017

  9. februar 2017 | NHO Brussel

  Ønsker økt kontroll av miljøtesting av biltyper | Innholdstjenester skal kunne brukes over landegrensene | Nytt støtteprogram til strukturreformer i medlemslandene

 7. NHO Europanytt 06.02.2017

  6. februar 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringslivs syn på digital handel | Vil videreføre ETS-reglene for flyruter innenfor EØS  | Denne uken i EU

 8. NHO Europanytt 02.02.2017

  2. februar 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringsliv om ETS-reformen | Norge best på implementering av EFTA-landene | EU på god vei mot fornybarmålet 2020 | Må stå samlet for å beskytte Arktis | Norge påminnet om håndtering av skipsavfall

 9. NHO Europanytt 30.01.2017

  30. januar 2017 | NHO Brussel

  Europa må stå samlet mot nye utfordringer | Rekordtall for Erasmus+ | Kommisjonen har levert på sirkulærøkonomi-pakken | Denne uken i EU

 10. NHO Europanytt 26.01.2017

  26. januar 2017 | NHO Brussel

  Parlamentet ønsker økt resirkulering | Stemte for handelsavtalen CETA | Opprettholder kontroll ved Schengengrenser

 11. Å svekke EØS skader norske interesser

  23. januar 2017 | NHO Brussel

  EØS må ikke svekkes. Vi må tvert imot styrke EØS-samarbeidet. Avtalen er norske bedrifters livline inn til vårt viktigste eksportmarked – EUs indre marked.

 12. NHO Europanytt 23.01.2017

  23. januar 2017 | NHO Brussel

  Forbedring av internettilgang | Nye regler for finansiell åpenhet i havnesektoren | Nedgang i statsgjelden i Europa | Denne uken i EU

 13. NHO Europanytt 19.01.2017

  19. januar 2017 | NHO Brussel

  Europaparlamentets nyvalgte president mottar gratulasjoner fra BusinessEurope | Statusrapport fra EU og USA om TTIP | Etterlyser felles EU-regler for ordentlige arbeidsvilkår

 14. NHO Europanytt 16.01.2017

  16. januar 2017 | NHO Brussel

  Oppfordrer Europaparlamentet til å støtte CETA | Redusert ekstern handel i EU under fjoråret | Etterlyser felles EU-regler for bruken av robotikk | Norge må bedre kontrollen av produkter med kjøtt

 15. NHO Europanytt 12.01.2017

  12. januar 2017 | NHO Brussel

  Kommisjonen med forslag om regelforenklinger for tjenestesektoren | Støtter regelforenklinger for tjenestesektoren | Nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon | Ny EU-strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi | Vil ha frihet for næringslivet til å kunne flytte data | Nye regler vedrørende vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
23 >