Nyhetsarkiv

 1. NHO Europanytt 23.03.2017

  23. mars 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringsliv ønsker en frihandelsavtale med Japan i løpet av 2017 | Mer informasjonsutveksling på energiområdet skal øke gjennomsiktigheten | Forslag om utvidet myndighet for å beskytte forbrukere mot nettsvindel

 2. NHO Europanytt 16.03.2017

  16. mars 2017 | NHO Brussel

  Europaparlamentet gir sitt syn på politikken for Arktis | Europaparlamentet vil se mer resirkulering og mindre matavfall | Sterkere rettigheter for aksjonærer i selskap registrert i EU | Europaparlamentet ønsker strengere våpenlover | Enighet om å styrke matkontroll

 3. NHO Europanytt 13.03.2017

  13. mars 2017 | NHO Brussel

  Donald Tusk gjenvalgt som president for Det europeiske råd | Denne uken i EU

 4. NHO Europanytt 09.03.2017

  9. mars 2017 | NHO Brussel

  Enighet i EUs trepartssamarbeid om ny rammeavtale for aldring i arbeidslivet | Bedre sikkerhet for medisinsk utstyr | Strengere regler for å forhindre nye former for terrorisme | Strengere grensekontroller i Schengen

 5. NHO Europanytt 06.03.2017

  6. mars 2017 | NHO Brussel

  Norge nest mest digital i Europa, men for stort digitalt gap på kontinentet | Denne uken i EU

 6. NHO Europanytt 02.03.2017

  2. mars 2017 | NHO Brussel

  Rådet preliminært enig om reformen av EUs kvotesystem | Europakommisjonen om EUs fremtid | Vil ha mer åpenhet for borgere i kampen mot hvitvasking av penger

 7. NHO Europanytt 23.02.2017

  23. februar 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringsliv om felles skattegrunnlag for selskaper | Nye regler for å bekjempe skatteunngåelse | EU-landene på god vei i reformarbeidet for økt investering og sunn finanspolitikk

 8. NHO Europanytt 20.02.2017

  20. februar 2017 | NHO Brussel

  EU investerer 444 millioner euro i energiinfrastruktur | Energiforbruket minsker men importen av fossilt øker i EU | Denne uken i EU

 9. NHO Europanytt 16.02.2017

  16. februar 2017 | NHO Brussel

  Europaparlamentet om EUs fremtid | Ja til strengere grensekontroller | EU vil forbedre forbrukerdeltagelsen i regelverksutviklingen for finansielle tjenester | Moderat BNP-vekst i EU under fjoråret

 10. NHO Europanytt 15.02.2017

  15. februar 2017 | NHO Brussel

  Godt nytt - Europaparlamentet godkjente i dag CETA-avtalen | Europaparlamentet har stemt over ETS-reformen

 11. NHO Europanytt 13.02.2017

  13. februar 2017 | NHO Brussel

  Denne uken i EU; Europaparlamentet stemmer over ETS og CETA | Forventer fortsatt økonomisk vekst i Europa kommende år | Kraftig skiller i minimumslønnen i EU

 12. NHO Europanytt 09.02.2017

  9. februar 2017 | NHO Brussel

  Ønsker økt kontroll av miljøtesting av biltyper | Innholdstjenester skal kunne brukes over landegrensene | Nytt støtteprogram til strukturreformer i medlemslandene

 13. NHO Europanytt 06.02.2017

  6. februar 2017 | NHO Brussel

  Europeisk næringslivs syn på digital handel | Vil videreføre ETS-reglene for flyruter innenfor EØS  | Denne uken i EU

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
22 >