Nyhetsarkiv

 1. NHO Europanytt 05.12.2016

  5. desember 2016 | NHO Brussel

  Ny koalisjon for digitale ferdigheter | 405 EU-rettsakter innlemmet i 2016 | Kraftig økning i grønne obligasjoner | Klar for dataoverføringsavtale med USA | Denne uken i EU

 2. NHO Europanytt 01.12.2016

  1. desember 2016 | NHO Brussel

  Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen | Foreslår ny merverdiavgiftspakke | Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond | Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer | Foreslår nye regler for sentrale motparter | Enighet om roamingkostnader | Kritiske til regulering for byggevarer | Lavere energiforbruk og mer fornybar energi

 3. NHO Europanytt 28.11.2016

  28. november 2016 | NHO Brussel

  Annonserer gassforhandlinger med Russland | 40 prosent av EU-lands BNP er skatt | 1 av 5 arbeidsledige i EU finner arbeid | Denne uken i EU

 4. NHO Europanytt 24.11.2016

  24. november 2016 | NHO Brussel

  Støtter Kommisjonsinitiativ rettet mot insolvens | ESA godkjenner statsstøtte til nærskipsfart | Kommisjonsforslag til bankreform | Godkjenner informasjonsutveksling mellom europeiske skattemyndigheter | Kommisjonen med ny bærekraftig utviklingsstrategi | Godkjenner ny avtale om transatlantiske dataoverføringer | Vedtok ambisiøse mål mot luftforurensning | Tillater lengre fiskeritid til sjøs

 5. NHO Europanytt 21.11.2016

  21. november 2016 | NHO Brussel

  Forventer mer av COP22 | EFTAs ministermøte om brexit og handel | Godkjenner revidering av rammeverk for systemrisiko | EFTA med nytt verktøy for handelsstatistikk | Denne uken i EU

 6. NHO Europanytt 17.11.2016

  17. november 2016 | NHO Brussel

  Ønsker tydeligere forslag til forordning om geoblokking | EUs institusjoner enige om 2017-budsjett | Høstpakken for europeisk semester 2017 klar | Reduserte kvoter for dyphavsfiske | Foreslår nytt registreringssystem for reisende | Resultattavle for makroøkonomisk ubalanse | Rådsmøte i EØS-rådet | Vil øke europeeres kompetanse

 7. NHO Europanytt 14.11.2016

  14. november 2016 | NHO Brussel

  Forlenger grensekontrollen i Schengen | Godkjenner forlengelse av skattesystem for shipping | Vil inkludere droner i luftfartssikkerhetsstandarder | Ecuador innlemmet i handelsavtale med EU | EUs borgere jobber lengre enn før | Vil fortsette å støtte landbrukssektoren | Denne uken i EU

 8. NHO Europanytt 10.11.2016

  10. november 2016 | NHO Brussel

  Det digitale indre marked må fullføres | Foreslår nye handelsforsvarsinstrument | Forventer moderat vekst i EU | EU på god vei mot klimamål | Portrett av EUs energi, transport og miljø | Rådet enig om tiltak mot skatteunndragelse | Foreslår forsinket implementering av PRIIPs-forordning | EU-utvidelse viktig for stabilitet i Sørøst-Europa

 9. NHO Europanytt 07.11.2016

  7. november 2016 | NHO Brussel

  Trenger tydelig rammeverk i Parisavtalen | Økt offentlig investering i europeisk utdanning | Denne uken i EU

 10. NHO Europanytt 03.11.2016

  3. november 2016 | NHO Brussel

  Innovasjon og konkurransedyktighet kritisk for dekarbonisering | 222,7 millioner euro til miljø- og klimatiltak

 11. NHO Europanytt 31.10.2016

  31. oktober 2016 | NHO Brussel

  EFTAs frihandelsavtaler stadig viktigere | Gjenopptatte frihandelsavtaleforhandlinger mellom EFTA og India | Økende varehandel med Canada | Europakommisjonen med forslag til fiskerikvoter | EUs innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet | Denne uken i EU

 12. Kommisjonens arbeidsprogram 2017: Veikart for et ivaretakende Europa

  31. oktober 2016 | NHO Brussel

  Europakommisjonen presenterte forrige uke sitt årlige arbeidsprogram for 2017. Det overordnede målet for Kommisjonen neste år er å levere "et Europa som beskytter, styrker og forsvarer". Gjennom sentrale tiltak knyttet til det indre marked, energi og klima, handel, justis, migrasjon og sikkerhet vil Kommisjonen skape bærekraftig økonomisk vekst, rettferdighet i markedet og løsninger på store felles utfordringer i Europa.

 13. NHO Europanytt 27.10.2016

  27. oktober 2016 | NHO Brussel

  CETA må reddes | Økonomi og energi blant prioriteringene for 2017 | Foreslår revisjon av selskapsskatten | EU med ny romfartsstrategi | Ønsker revidering av EUs langtidsbudsjett | Parlamentet støtter Kommisjonens økonomiske prioriteringer | Høyvekstbedrifter i EU | Sysselsettingen i europeisk industri synker

 14. NHO Europanytt 24.10.2016

  24. oktober 2016 | NHO Brussel

  Gassforbindelse mellom Estland og Finland | Lavere statlig gjeld i 2015 | Fokus på bærekraftig havressursforvaltning | Denne uken i EU

 15. NHO Europanytt 20.10.2016

  20. oktober 2016 | NHO Brussel

  BusinessEuropes økonomiske utsikt for høsten 2016 | Mindre kvoteoverskudd i ETS | EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi | Ytterligere klimasamarbeid i EUs østlige naboland | Mer forskning og innovasjon rundt Middelhavet | Kommisjonen med mål innen bærekraftig byutvikling

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
 2. 20
22 >