NHO Europanytt 05.01.2017

Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser | Økning i produksjonsprisene for industrien | 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet

Publisert 05.01.17

NHO Brussel

SKATT: Nye regler for økt gjennomsiktighet i skatteavgjørelser
På nyåret trådte nye regler i kraft som skal sikre at EUs medlemsland har tilgang til all informasjon de trenger om skatteavgjørelser knyttet til multinasjonale selskaper som har blitt tatt i andre EU-land. Reglene fastsetter at medlemslandene automatisk skal utveksle opplysninger om alle nye grenseoverskridende skatteavgjørelser, gjennom et nytt sentralt register som vil være tilgjengelig for alle EU-landene. Les mer her

INDUSTRI: Økning i produksjonsprisene for industrien
Produksjonsprisene for industrien økte totalt sett med 0,3% fra oktober måned til november måned 2016 både i Eurosonen og i EU som helhet. Det viser ferske tall fra Eurostat som ble presentert i dag. I Norge var det i samme periode en økning i produksjonsprisene på 0,4%. Les mer her

ARBEIDSLIV: 10 millioner europeere har funnet jobb gjennom Det europeiske sosialfondet
Det europeiske sosialfondet, som inngår i EUs strukturfond for økonomisk utjevning, har fra 2007 til 2014 bidratt til å finne arbeid til hele 10 millioner mennesker i Europa. Det er oppnådd ved å gi støtte til gjennomføringen av nasjonale og EU-prioriteringer for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Dette viser en fersk evalueringsrapport som ble presentert av Europakommisjonen i dag. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss