NHO Europanytt 21.09.2015

EU bør bli sterkere på sammenlignbart klimaarbeid | Høring om barrierer mot samarbeid over landegrenser | Foretrekker å handle fra eget hjemland på internett | 'Grønn infrastruktur' kan redusere klimaendringenes virkninger | Denne uken i EU

Publisert 21.09.15

NHO Brussel

MILJØ: EU bør bli sterkere på sammenlignbart klimaarbeid
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, etterlyste nylig en klar oppfordring fra EUs miljøministre om sammenlignbar innsats fra  økonomier med store karbonutslipp utenfor Europa. I oppløpet mot klimamøtet om COP21 i Paris ønsker organisasjonen en internasjonal ambisjon som er på lik linje med innsatsen man allerede er forpliktet til i EU, og mener dette må til for å kunne etablere et jevnt globalt konkurransenivå. Les mer her

REGIONALT: Høring om barrierer mot samarbeid over landegrenser
Europakommisjonen lanserte i dag en høring om de gjenværende barrierene mot samarbeid over landegrensene. Hensikten er å få bedre oversikt over hvilke rettslige og administrative byrder EUs innbyggere i grenseområdene møter i dagliglivet og hvordan man kan bekjempe dem. Les mer her

FORBRUKER: Foretrekker å handle fra eget hjemland på internett
Europakommisjonen publiserte i dag resultattavlen for forbrukere for 2015 som viser at e-handel over landegrensene fremdeles er et underutviklet marked i Europa. Ifølge undersøkelsen føler 61 prosent av forbrukerne seg mer komfortabel med å handle på internett fra sitt eget hjemland enn fra et annet EU-land. Les mer her

KLIMA: 'Grønn infrastruktur' kan redusere klimaendringenes virkninger
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag en ny rapport om 'grønn infrastruktur'. Rapporten ser på hvordan bedre forvaltning og planlegging av naturområder kan hjelpe Europa med å forberede seg på og redusere tapene forårsaket av vær- og klima-relaterte farer, som ekstremnedbør, flom, skred og ras og stormflo. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: A Brave New World for Banks

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for justis og innenriks. Ministrene skal fortsette diskusjonene om migrasjon.
EUROPAKOMMISJONENs Finanskommissær Jonathan Hill har møte med Vidar Helgesen, Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. Videre arrangerer Europakommisjonen info-dag på 'Miljø og resurseffektivitet' innenfor Horizon 2020 og et seminar om hvordan EU-midler kan støtte den maritime økonomien og 'blå vekst'.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Økonomikomitéen skal drøfte status for den monetære unionen og forslaget om et digitalt indre marked. Komitéen for internasjonal handel skal drøfte Kommisjonens reviderte forslag til kapittelet om investeringsbeskyttelse i TTIP. Miljøkomitéen skal skissere Parlamentets posisjon til klimaforhandlingene i Paris og har også reduksjon av forurensende utslipp fra kjøretøyer på dagsordenen. Komiteen for borgerrettigheter skal drøfte forslaget til en europeisk agenda for migrasjon, Industrikomitéen har Europas elektrisitetsnett for 2020 på agendaen, Spesialkomitéen for skatt skal drøfte selskapsskatt og Europakommisjonens forslag på skatteområdet.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382