NHOs innspill til Europa-strategi

I forbindelse med regjeringens arbeid med ny strategi for samarbeidet med EU, har NHO kommet med sine innspill til hva som bør være fokus for norske myndigheter.

#205

Illustrasjonsfoto: Istock

Publisert 26.02.18

NHO Brussel

Naturlig nok får britenes uttreden av unionen mye oppmerksomhet, og viktigheten av å sikre et godt utgangspunkt for videre handelssamarbeid etter Brexit er et faktum kan ikke overdrives. Det viktigste er at EØS-avtalen ikke blir satt i fare, og at ikke det oppstår et avtalemessig tomrom mellom Norge og Storbritannia.

Et Europa i endring krever enda større tilstedeværelse av norske aktører i Brussel, sier Ingebjørg Harto, direktør i NHO Brussel. Videre blir viktigheten av EUs energi- og klimapolitikk fremholdt, for eksempel oppfølging av Vinterpakken og arbeidet med norske bidrag til å videre utvikle CCS-teknologi som vil kunne bli klimaløsninger med global betydning.

Les hele dokumentet med NHOs innspill her.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985