Tema

Her finner du lenker til aktuelle strategier og initiativ fra EU.

Publisert 19.09.13

NHO Brussel

Europa 2020- Europakommisjonens side med informasjon om EUs strategi for vekst og sysselsetting. Her finner du også lenker til andre relevante nettsider og publiserte dokumenter fra Kommisjonen og Rådet.

Digital agenda for Europa - EUs hjemmeside for informasjonssamfunnet

The Social Dialogue - Informasjon om den sosiale dialogen i EU

Cordis - EUs forsknings- og utviklingsprogrammer

Market Access - Oversikt over eksportvilkår i ulike land fra Europakommisjonens direktorat for handel.

Eurofound – The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Nettsiden inneholder informasjon om leve- og arbeidsvilkår, og økonomiske og sosiale forhold på tvers av Europa.  

Lisboatraktaten - Her finner du informasjon om Lisboatraktaten.

Regionale fond - Gir både generell og spesifikk informasjon om strukturell assistanse innen EU.

Euro - Europakommisjonens side om den europeiske valutaen.