Utfordringer for Energiunionen

Visepresidenten for Energiunionen, Maroš Šefčovič, har presentert EUs nye strategi for en sterk energiunion med en framtidsrettet klimapolitikk.

Publisert 04.03.15

NHO Brussel

 

European Energy Union

I arbeidet med energiunionen har Šefčovič valgt en helhetlig tilnærming der alle de områder som kommer i berøring med energifeltet ble involvert. Det er ikke nok å kun koble energi og klima, ifølge Šefčovič. 14 kommissærer og 16 generaldirektorat i tillegg til en rekke andre interessenter ble dermed inkludert i arbeidet. Et eksempel er digitaliseringen med utviklingen av smart grids. Det gjør at det ikke lenger er kun energi som transporteres, men også informasjon. Hensikten med smart grids er å gi forbrukerne bedre valg, og lavere priser. Samtidig må man sikre beskyttelse av data, både persondata og sensitiv bedriftsinformasjon. Dette er Kommisjonen gode på, sa Šefčovič.

Ifølge Šefčovič er ikke strategien ny innpakning på gammelt stoff. Blant annet er den sterke vektleggingen av solidaritet mellom medlemslandene nytt. Det er ikke nok å ha et ønske om å være solidariske med hverandre, understreket Šefčovič, nå skal verktøyene på plass slik at medlemslandene i en energikrisesituasjon kan støtte hverandre. Det innebærer at både planer for forebygging og kriseplaner skal utarbeides. Kommisjonen vil arbeide for en sammenkobling av 10 prosent av elektrisitetsnettverkene. De vil også videreføre stresstestene, og gjennomføre tester på elektrisitetsområdet i tillegg, for å sikre at innbyggerne har tilgang også på elektrisitet til enhver tid.

Fri flyt av energi er den femte frihet, sa Šefčovič. Han vil jobbe for å fjerne de barrierer som forårsakes av blant annet forskjeller mellom systemer og regelverk, og vil gi mer makt til Acer, byrået for samarbeid mellom energiregulatorer. I tillegg oppfordrer Kommisjonen til mer åpenhet rundt avtaler som blir inngått bilateralt mellom EUs medlemsland og tredjeland. Ønsket er at EU skal snakke med en stemme utad, for å stå sterkere i forhandlingene, og få den behandlingen en så stor kunde fortjener. Kommisjonen ville derfor foretrukket å bli involvert allerede ved oppstart av slike forhandlinger, uttalte Šefčovič.

De vil også se på prisdanningen på energi annethvert år, blant annet med tanke på skatter og avgifter og forskjellige typer subsidier som påvirker prisene.

I sin oppsummering sa Šefčovič at det er to elementer som må til for å lykkes i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Energieffektivisering og modernisering av energisystemene så de er klare for framtiden.

Šefčovič avsluttet med at flere av medlemslandene ligger etter med implementeringen av både den 2. og 3. energimarkedspakken. Kommisjonen vil derfor gjøre en årlig vurdering på framdriften på implementeringen. Nå håper Šefčovič på sterk støtte til Energy Union på EU-toppmøtet i mars, som Kommisjonen ønsker skal diskutere framdriften på unionen på årlig basis.

Kontakt oss