Abelia i Brussel for dialog om digitalisering

Oppfølgingen av en fremvoksende delingsøkonomi og gjennomføringen av EUs strategi for å oppnå et digitalt indre marked stod på agendaen.

Abelia på besøk i Brussel.

Publisert 27.01.16

NHO Brussel

Sammen med medlemsbedriften Telenor var det en delegasjon på 6 personer fra Abelia som reiste til Brussel for å treffe både Europakommisjonen, den norske EU-delegasjonen og andre ledende norske aktører i Brussel.

– Det er ikke bare i Norge at digitaliseringen av økonomien er blitt et viktig politisk tema, det er et høyaktuelt tema også på europeisk nivå. Det som skjer i EU har stor betydning for oss i Norge. For å kunne yte best mulig for våre medlemsbedrifter er vi opptatt av å holde oss orientert om utviklingen i EU på dette området og hvordan vi bør forholde oss til det når det gjelder politikk- og regelverksutvikling i Norge, sier administrerende direktør i Abelia Håkon Haugli.

Kommisjonen vil unngå nasjonale særløsninger

 

I samtaler med DG Grow og vise-president Ansip sitt kabinett samt fagråd ved EU-delegasjonen kom det fram at Kommisjonen er opptatt av unngå nasjonale særløsninger som påvirker negativt det fremtidige vekstpotensialet i den digitale økonomien. Kommisjonen er også opptatt av den digitale modningen i Europas industri og det digitale kompetansenivået i arbeidsmarkedet. Et annet viktig spørsmål er i hvilken grad bør man følge opp den digitale økonomien med ny regulering. Det gjelder ikke minst delingsøkonomien med alle de nye forretningsmodeller og ansettelsesformer som den introduserer.

Her står Kommisjonen fortsatt uten noen tydelige svar på dette, og derfor vil man foreløpig ikke komme med noen konkrete lovforslag på knyttet til delingsøkonomien eller internettplattformer uten starte med en meddelelse til EUs medlemsland og Europaparlamentet om hvordan EU bør følge opp de muligheter og utfordringer som Kommisjonen ser for seg vil oppstå i kjølvannet av delingsøkonomiens utvikling. Kommisjonen vil også komme med retningslinjer til medlemslandene om hvordan relevante eksisterende EU-regler bør håndheves i forhold til delingsøkonomien.

Abelia diskuterte med fagråd fra den norske EU-delegasjonen også den nye telekompakken som ligger i strategien for et digitalt indre marked, og hvordan den eventuelt vil kunne påvirke det norske ekomm-markedet med hensyn til frekvensforvaltning, tilgangsregulering og investeringsinsitamenter med mere. Møter med Sintef og NTNU sine Brusselkontor ga i sin tur en god innblikk i mulighetene for norske IKT-start-ups å få støtte og kunne oppskalere sine virksomheter og forretningsmodeller i norske programmer med hjelp av EU-midler, samt hvordan ledende norske kunnskapsinstitusjoner arbeider i Europa. Abelia utvekslet også erfaringer med Telenor sitt Brusselkontor om hvordan dem jobber i Brussel og opp mot EU.

Godt samarbeid med NHO i Brussel

 

– Disse to dagene i Brussel har vært meget verdifulle for oss, både for å holde oss oppdatert på hva som er på gang i EU av relevans for våre medlemsbedrifter og for å inspirere oss til hvordan vi i Abelia kan ta vårt EU-arbeid videre fremover. Her har vi en god samarbeidspartner i NHOs Brusselkontor, konkluderer Håkon Haugli.

– Det er også en stor verdi for oss i NHO Brussel å få besøk av de ulike landsforeninger, regionforeninger og medlemsbedrifter. Det er de som kjenner virksomheten sin best og som dermed best kan forstå konsekvensene av det som skjer i EU. En viktig del av jobben vår er å hjelpe våre kolleger i Oslo å bedre forstå hvordan det som skjer i Brussel påvirker våre medlemsbedrifter i Norge. Derfor er besøk fra Abelia og andre deler av NHO fellesskapet alltid svært velkomment, sier daglig leder i NHO Brussel Roald Gulbrandsen.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391